Stowarzyszenie na rzecz Osób Upośledzonych w Brodzie Nowym i Samopomocowy Dom Dziennego Pobytu w Białęj Wodzie

opiekun- o. Aleksander Momot
Msza św. w Białej Wodzie- pierwsza środa miesiąca
Od 2008 roku na terenie naszej parafii, w dawnym budynku Szkoły Podstawowej w Brodzie Nowym, który został zmodernizowany i odnowiony, swoją siedzibę ma Fundacja na Rzecz Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym p. Syperek. Dzieci przywożone są z terenu całej Suwalszczyzny, gdzie są rehabilitowane i chodzą do tzw. szkoły życia.
Fundacja zaprosiła nas do współpracy, byśmy – jako duszpasterze – sprawowali nad dziećmi opieką duchową i sakramentalną. Opiekun - o. Aleksander Momot

Dzieci najciężej niepełnosprawne nie mogą realizować obowiązku szkolnego w publicznych szkołach, gdyż placówki te nie są przygotowane do zaspokojenia ich potrzeb. Jedyną ofertą edukacyjną jest nauczanie domowe kilka godzin w tygodniu. Zapewnienie takiemu dziecku rehabilitacji jako osobnych oddziaływań jest wymaga od rodziców ogromnego wysiłku i związane jest z dużymi kosztami. Pozytywną odpowiedzią Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem umysłowym na te problemy jest program ośrodków rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczych. Adresatami kompleksowych, skoordynowanych oddziaływań medyczno - edukacyjnych są dzieci z głębokim stopniem upośledzenia oraz wieloraką niepełnosprawnością w wieku od 3 do 24 lat. Dzieci te są też otoczone dostosowaną do ich potrzeb opieką.
W OREW zatrudnieni są specjaliści którzy pracują w zespole.

W jego skład wchodzą: lekarz psycholog, fizjoterapeuta, logopeda, nauczyciel - terapeuta, personel wspomagający

DZIECI otrzymują:
- diagnozę,
- skoordynowany program,
- terapię i rehabilitację,wychowanie przedszkolne lub realizacje obowiązku szkolnego - oraz ewaluacje czyli ponawiana diagnozę i stosowne modyfikowanie programu,
- opiekę w postaci niezbędnej pielęgnacji, transportu, wyżywienia

Ośrodki umożliwiają dzieciom najczęściej niepełnosprawnym opuszczanie domu rodzinnego czyli kontakt z szerszym środowiskiem, kontakt z rówieśnikami, pracę w grupie, uczestnictwo w różnorodnych zajęciach.

RODZINY otrzymują:
- wsparcie psychiczne, możliwość uczestniczenia w programowaniu pracy z dzieckiem,
- możliwość kontaktu z innymi rodzicami,
- informację,
- poradnictwo życiowe oraz w wychowaniu zdrowych dzieci,
- zwolnienie z opieki na 8 godzin dziennie, co umożliwia im pracę zawodową
Do 54 OREW organizacji PSOUU w różnych miejscach Polski, dzieci dowożone są codziennie z ponad 300 gmin i 101 powiatów.
Ośrodki czynne są 5 dni w tygodniu 8-9 godzin dziennie. Pierwszy ośrodek o takim programie organizacja rodziców utworzyła w 1964 roku.

OREW - odpowiedzią na wyuczoną niepełnosprawność
Niepełnosprawność dziecka nie musi wiązać się z cierpieniem, nieszczęściem. Jest przecież zjawiskiem normalnym i oczywistym w społeczności ludzkiej. Nieszczęściem jest strach przed nią, wiążący się ściśle z nieumiejętnością reagowania ze strony ludzi zdrowych. Nawet najbliższej rodziny. Problem nie tkwi w zjawisku, ale w odbieraniu dzieci niepełnosprawnych przez ludzi zdrowych. Szczególnie dorosłych, wyedukowanych w systemie norm, zasad i kształtowania pojęć. "Dziecko niepełnosprawne" to problem bardzo szeroki , formułowane w liczbie pojedynczej i tak zawsze dotyczy całej grupy osób: rodziny. Sama nazwa "rodzina doświadczona problemem niepełnosprawności" mówi wszystko. Obciążenia ogarniają czasami porażający zasięg. Siostra brata niepełnosprawnego zaczyna bać się, że nikt nie będzie chciał z nią założyć rodziny, brat jest określany w środowisku: "to ten, co ma chorą siostrę", matce w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły rodzic zadaje pytanie: "jak pani chce rządzić placówką oświatową z chorym dzieckiem?", babcia kiwa głową z powątpiewaniem: "lepiej, żeby umarło; po co ma się męczyć?.." Tych osób i poglądów rodzinnych można wymieniać wiele. W każdym zdrowym człowieku na pewno - w konfrontacji z dzieckiem niepełnosprawnym - rysuje się westchnienie ulgi w stylu: "Jak dobrze, że mnie to nie dotyczy". Jest to jednak oszukiwanie samego siebie. Jeżeli mijam na drodze swojego życia dziecko niepełnosprawne, a z pewnością każdemu się to w życiu przytrafiło, sytuacja staje się również moim problemem. Absorbuje moje myśli. Gonią się między sobą różne odczucia wewnętrzne, jednak nie tylko lęku i bezradności, o czym wspomniałam na początku. Powstaje w końcu konstruktywne pytanie: Jak temu pomóc?.. I jak to zrobić?.. Bo skoro rodzice nie potrzebują litości i żałosnych spojrzeń współczujących oczu, to czego w takim razie chcą ?..

Uważamy, że Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach jest właściwą formą organizacji pomocy. Wychowuje trzy podstawowe grupy społeczności ludzkiej: dzieci niepełnosprawne: z upośledzeniem umysłowym i sprzężoną niepełnosprawnością, osoby bliskie i znaczące: począwszy od mamy i taty, skończywszy na pracownikach Ośrodka, całe społeczeństwo.

Tak, proszę Państwa. Nie znamy lepszych nauczycieli życia od dzieci niepełnosprawnych. Poprzez nieuwagę, nieświadomość, niewiedzę pozbawiamy te dzieci na samym starcie ich istnienia poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, potrzeby kontaktu z rówieśnikami, a czasami nawet miłości.
Pozbawiamy ich życia.

Oddajmy im to, co zabraliśmy. Oddajmy im ich własność: ŻYCIE. Bo przecież bez poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, potrzeby kontaktu z rówieśnikami, bez miłości człowiek umiera. Nie od niepełnosprawności.
OREW nie daje dzieciom życia. OREW oddaje dzieciom życie przez nieuwagę zabrane: ugotowane w łóżku, w zamkniętym pokoju, w strasznym świecie ciszy...

Czekam na dzień, w którym dziecko niepełnosprawne będzie przyjmowane na świat z taką samą radością jak dziecko zdrowe. Przedsięwzięcia takie jak nasze mogą i powinny stać się formą organizacyjną kierowania działalnością pomocową na miarę wyzwań i oczekiwań współczesności.

http://www.psouu.esuwalki.pl/lista/orew-w-brodzie-nowym-154.htm