Nasi duszpasterze

O. Janusz Siwicki

gwardian, proboszcz

O. Henryk Rogoziński

kancelarzysta

O. Marek Mioduszewski

wikariusz klasztoru i parafii

O. Ireneusz Wierzchowski

katecheta

O. Jacek Rosłaniec

duszpasterz

O. Aleksander Momot

katecheta

Br. Andrzej Nowakowski

organista

Dotychczas w parafii pracowali

Urodził się 12 marca 1931 r. w miejscowości Ostrów, niedaleko Warszawy. W 1947 r. wstąpił do Małego Seminarium w Niepokalanowie, a po jego ukończeniu odbył nowicjat w Łodzi-Łagiewnikach oraz studia filozoficzno-teologiczne w Gnieźnie, Warszawie i Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 14 lipca 1957 r. Przez siedem lat pełnił obowiązki wikariusza parafii w Niepokalanowie i Kołobrzegu. Następnie, od 1965 r. - najpierw w Niepokalanowie, a potem w innych franciszkańskich placówkach duszpasterskich - sprawował urząd proboszcza. W Koszalinie, budując kościół, był także dziekanem. W roku 1992 przeniesiony został do Suwałk, aby organizować nową parafię i budować drugi w swoim kapłańskim życiu kościół. Po przybyciu do Suwałk o. Paweł rozpoczął 4 lipca 1992 r. swoją pracę duszpasterską najpierw przy kościele św. Aleksandra, gdzie dzięki życzliwości ks. prał. Przemysława Rogowskiego znalazł tymczasowe zatrzymanie, wsparcie duchowe i obietnicę wszechstronnej pomocy aż do czasu, kiedy będzie "na swoim". Następnie, po konsultacjach pomiędzy Kurią Biskupią w Ełku a Urzędem Miejskim w Suwałkach i po wyznaczeniu w północnej części miasta działki pod przyszły kościół, o. Paweł przeniósł się do wynajętego mieszkania na terenie "swojej" parafii. Na tymczasową kaplicę przeznaczono i przystosowano część magazynu, który wraz z działką budowlaną zakupiono od Przedsiębiorstwa "Pojezierze" przy ul. 11 Listopada 6. W tej kaplicy pierwsze trzy Msze św. zostały odprawione 2 sierpnia 1992 r. W lipcu 1995 r. rozpoczyna prace budowlane przy wznoszeniu klasztoru i kaplicy, które kończy w październiku 1999 r. Aktywnie bierze udział w budowie kościoła, który zostaje uroczyście konsekrowany w lutym 2004 r. W parafii posługiwał do czerwca 2004 roku. Od tego czasu przebywał na stałe w Niepokalanowie, gdzie mimo pewnych dolegliwości, włączył się wydatnie w duszpasterstwo przy bazylice. W 2007 roku, 9 września, świętował Złoty Jubileusz Kapłaństwa razem ze swymi kolegami z kursu seminaryjnego, z wielką wdzięcznością Panu Bogu za łaskę powołania zakonnego i kapłańskiego. Mimo podeszłego wieku uczestniczył w życiu klasztornym, świecił dobrym przykładem zakonnika, wzbogacał wspólnotę dobrymi radami i działaniem. Decyzją Rady Miasta Koszalina na sesji w dniu 31 maja 2012 r. o. Paweł Domański został odznaczony Medalem Zasługi w uznaniu zasług dla rozwoju miasta Koszalina. Odznaczenie w imieniu o. Pawła odebrał gwardian klasztoru w Koszalinie o. Janusz Jędryszek. Odszedł do Pana dnia 14 czerwca 2012 r. w szpitalu w Sochaczewie, w wieku 81 lat, przeżywszy 62 lata w Zakonie i 55 lat w kapłaństwie. Pogrzeb Ś.P. ojca Pawła Aleksandra Marii Domańskiego odbył się dnia 18 czerwca 2012 roku o godz. 10:45 w Niepokalanowie. Kondukt żałobny z kaplicy św. Maksymiliana do bazyliki poprowadził o. Stanisław Maria Piętka, gwardian Niepokalanowa. Mszy św. przewodniczył J.E. Ks. Bp Tadeusz Pikus, Biskup Pomocniczy z Warszawy, w asyście ministra prowincjalnego o. Wiesława Pyzio z licznie zgromadzonymi koncelebransami z trzech polskich prowincji oraz z udziałem wiernych parafii z Niepokalanowa, Suwałk i Koszalina. Homilię wygłosił prof. UKSW dr hab. o. Grzegorz Maria Bartosik z Niepokalanowa. Kondukt żałobny na cmentarz klasztorny poprowadził i przewodniczył modlitwom przy grobie J.E. Ks. Bp Tadeusz Pikus w bezpośredniej asyście wikariusza klasztoru i proboszcza parafii w Niepokalanowie o. Andrzeja Kuśmierskiego oraz gwardiana klasztoru i proboszcza parafii w Suwałkach o. Krzysztofa Świderka. Ufamy, że o. Paweł, który poświęcił na zawsze swoje życie Panu Bogu, już uczestniczy w radości życia wiecznego.
Urodził się w Tomaszowie Lubelskim 20 sierpnia 1958 r. Po zdaniu matury wstąpił do nowicjatu Zakonu Ojców Franciszkanów, prowincji warszawskiej, który ukończył w 1978 r. złożeniem czasowych ślubów zakonnych. W latach 1978-1984 odbywał studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Ojców Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach. Studia ukończył uzyskując stopień magistra nauk teologicznych. Po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1984 r. został oddelegowany do pracy duszpasterskiej we franciszkańskiej parafii w Koszalinie, gdzie przez dwa lata pracował głównie jako katecheta. W 1986 r. decyzją ojca prowincjała został wysłany na studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej (chrystologia) na Papieski Fakultet Teologiczny św. Bonawentury w Rzymie, które ukończył w stopniu licencjata. Po powrocie do Polski zostały mu powierzone obowiązki ojca duchownego i wykładowcy w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi-Łagiewnikach. Pracę dydaktyczną z zakresu teologii dogmatycznej kontynuował do czerwca 2008 r.. Kapituła prowincjalna w 1992 r. powołała o. Mirosława na urząd wikariusza prowincji i przełożonego klasztoru w Warszawie. W 1994 r., w związku z pracami, jakie zostały podjęte z planowanym przedsięwzięciem powołania do życia telewizji katolickiej w Polsce, został wyznaczony, aby podjąć starania o założenie kanału telewizyjnego pod nazwą "Telewizja Niepokalanów", której był pierwszym dyrektorem. Owocem tych wysiłków było uruchomienie emisji programu telewizyjnego 25 lutego 1995 r. W grudniu 1996 r. decyzją przełożonych został skierowany do klasztoru w Santa Severa, we Włoszech, gdzie podjął obowiązki redaktora naczelnego miesięcznika religijnego pt. „Rycerz Niepokalanej” kierowanego do Polaków poza granicami Polski. Po półtorarocznej pracy redakcyjnej, został przeniesiony do Polski, do Niepokalanowa, gdzie został mu powierzone obowiązki redaktora naczelnego "Rycerza Niepokalanej", pisma założonego przez św. Maksymiliana Kolbego. Następnie kapituła prowincjalna w kwietniu 2000 r. powierzyła mu pełnienie funkcji dyrektora wydawnictwa w Niepokalanowie. Następna kapituła prowincjalna w czerwcu 2004 roku oddelegowała go do pracy w Suwałkach, gdzie zostały mu powierzone obowiązki proboszcza i przełożonego domu zakonnego, które pełnił do czerwca 2008 roku. Imieniny obchodzi 26 lutego.
O. Mirosław Podymniak - w parafii od września 1992r. do lipca 1995 r.

O. Marek Hryniewicki - w parafii od lipca 1993 r. do czerwca 1995 r.

Śp. O. Rajmund Mazur - w parafii od sierpnia 1994 r. do czerwca 1995 r.

O. Adam Koneszko - w parafii od sierpnia 1995 do maja 1997 r.

Śp. O. Jerzy Sima - w parafii od sierpnia 1995 r. do sierpnia 1996 r.

Br. Krzysztof Lazar - w parafii od lutego 1996 r. do sierpnia 1996 r.

O. Stanisław Siergiej - w parafii od sierpnia 1996 r. do czerwca 2000 r.

O. Bogusław Wójtowicz - w parafii od czerwca 1997 r. do sierpnia 1997 r.

O. Zbigniew Rek - w parafii od sierpnia 1997 r. do czerwca 2000 r.

O. Henryk Tomaszewski - w parafii od czerwca 1998 r. do czerwca 2000 r.

O. Andrzej Kuśmierski - w parafii od lipca 2000 r do czerwca 2005 r.

O. Bruno Andrzej Kalinowski - w parafii od sierpnia 2000 r. do sierpnia 2001 r.

O. Jan Kołodziejski - w parafii od września 2000 r. do czerwca 2004 r.

O. Stanisław Ziemiński - w parafii od lipca 2001 r. do lipca 2003 r.

O. Jacek Suhak w parafii - od czerwca 2003 r. do czerwca 2004 r.

O. Zbigniew Korol - w parafii od sierpnia 2003 r. do listopada 2003 r.

O. Mirosław Jaremczuk - w parafii od czerwca 2004 r. do czerwca 2008 r.

O. Jacek Staszewski - w parafii od lipca 2004 r. do grudnia 2004 r.

O. Krzysztof Świderek - w parafii od września 2004 r. do sierpnia 2005 r.

O. Ryszard Szkopowiec - w parafii od lipca 2005 r. do sierpnia 2006 r.

O. Artur Pyza - w parafii od sierpnia 2006 r. do sierpnia 2007 r.

O. Waldemar Ułanowicz - w parafii od sierpnia 2005 r. do lipca 2008 r.

O. Krzysztof Świsłocki - w parafii od sierpnia 2006 r. do sierpnia 2008 r.

O. dk. Michał Chylak - w parafii od września 2008 r. do lipca 2009 r.

O. Jacek Rosłaniec - w parafii od sierpnia 2007 r. do sierpnia 2009 r.

Śp. O. Wacław Sobieski - w parafii od października 2005 r. do kwietnia 2010 r.

O. Kazimierz Mościcki - w parafii od września 2009 r. do lipca 2010 r.

Br. Łukasz Sokołowski - w parafii od września 2009 r. do sierpnia 2010 r.

O. Jarosław Paryż - w parafii od sierpnia 2008 r. do sierpnia 2010 r.

O. Andrzej Kaliściak - w parafii od sierpnia 2008 r. do marzec 2011 r.

O. Siarhei Mihun - w parafii od września 2011 r. do maja 2012 r.

O. Rafał Kwiatkowski - w parafii od września 2010 r. do czerwca 2012 r.

O. Arkadiusz Płatek - w parafii od września 2008 r. do czerwca 2012 r.
O. Łukasz Sokołowski - w parafii od sierpnia 2012 r. do sierpnia 2013 r.

O. Krzysztof Suska - w parafii od sierpnia 2012 r. do sierpnia 2013 r.

O. Zbigniew Byczkowski - w parafii od sierpnia 2013 r. do sierpnia 2014 r.

O. Krzysztof Świderek - proboszcz - w parafii od czerwca 2008 r. do lipca 2016 r.

O. Marek Magier - w parafii od sierpnia 2010 r. do sierpnia 2016 r.

O. Tomasz Ludwiczak - w parafii od sierpnia 2013 r. do sierpnia 2016 r.

O. Józef Makarczyk - w parafii od grudnia 2015 r. do sierpnia 2016 r.

O. Herman Legut - w parafii od września 2015 r. do sierpnia 2016 r.

Br. Andrzej Nowakowski - w parafii od sierpnia 2005 r.

O. Jacek Szczepanik - w parafii od sierpnia 2010 r. do sierpnia 2017 r.

O. Henryk Rogoziński - w parafii od grudnia 2012 r.

O. Janusz Siwicki - proboszcz - w parafii od lipca 2016 r.

O. Marek Mioduszewski - w parafii od sierpnia 2016 r.

O. Jacek Rosłaniec - w parafii od sierpnia 2016 r.

O. Aleksander Momot - w parafii od sierpnia 2016 r.

O. Ireneusz WIerzchowski - w parafii od sierpnia 2017 r.