Poświęcenie sztandaru SP 11 i nadanie szkole imienia generała brygady pilota Witolda Urbanowicza 19.10.2018