Poświęcenie figury i akt zawierzenia parafii św. Józefowi 02.09.2018