Redakcja Parafialnej Gazety "Wieczernik"

wieczernik

 

"Wieczernik" to nasza gazeta parafialna. Inicjatorem i pierwszym redaktorem pisma był o. Stanisław Siergiej. Patronem redakcji i gazety jest o. Maksymilian Maria Kolbe - patron środków przekazu. Pierwszy numer ukazał się w grudniu 1996 r. Pismo wychodzi w cyklu jedno- lub dwumiesięcznym, zależnie od okoliczności. Artykuły zamieszczane w "Wieczerniku" dotyczą m.in. teologii i zasad wiary katolickiej, życia parafii i Kościoła, jest kącik dla małych czytelników. Redakcja gazety spotyka się w terminach na bieżąco uzgadnianych przez grono redakcyjne.
Wszystkich zainteresowanych pracą w redakcji serdecznie zapraszamy.

Redaguje zespół pod kierunkiem:
o. Marka Mioduszewskiego
Skład: Maria Wasilewska, Anna Kopko
Korekta: Jolanta Kubrak
Współredagują: Maria Szupszyńska, Anna Gawlińska, Katarzyna Krzywicka
Zdjęcia: Maria Wasilewska, Andrzej Wasilewski
Rysunki: Maria Kolenkiewicz
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany w artykułach.