Kancelaria parafialna

Godziny Otwarcia:

Kancelaria czynna:
poniedziałek - piątek: 16.00-17.30, sobota: 9.00- 10.00
(w I piątki miesiąca Kancelaria parafialna jest nieczynna)

W wakacje:
Poniedziałek, środa, piątek: 16.00-17.30, sobota: 9.00-10.00
Wtorek i czwartek - Kancelaria parafialna jest nieczynna

Sprawy przedślubne:
W godzinach pracy kancelarii

Do kancelarii parafialnej można składać potrzebne dokumenty do udzielenia odpowiednich sakramentów bądź kontaktować się telefonicznie w celu uzyskania informacji.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Sakramentu Chrztu świętego udzielamy w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godzinie 12:00 a także w pierwszą i trzecia sobotę miesiąca na Mszy św. o godz. 14:00. Katecheza na temat Chrztu świętego, dla rodziców i chrzestnych jest obowiązkowa! Zgłoszenia do chrztu dziecka, należy dokonać przynajmniej tydzień czasu przed planowanym terminem.

  

2 i 4 Niedziela m-ca

 

1 i 3 Sobota m-ca

 

Katechezy 2 i 4 sobota m-ca

 

Styczeń

 

01; 08 i 22

 

07 i 21

 

14 i 28

 

Luty

 

12 i 26

 

04 i 18

 

11 i 25

 

Marzec

 

12 i 26

 

04 i 18

 

11 i 25

 

Kwiecień

 

09, 16, 17 i 23

 

01 i 15

 

08 i 22

 

Maj

 

14 i 28

 

06 i 20

 

13 i 27

 

Czerwiec

 

11 i 25

 

03 i 17

 

10 i 24

 

Lipiec

 

09 i 23

 

01 i 15

 

08 i 22

 

Sierpień

 

13 i 27

 

05 i 19

 

12 i 26

 

Wrzesień

 

10 i 24

 

02 i 16

 

09 i 23

 

Październik

 

08 i 22

 

14 i 28

 

07 i 21

 

Listopad

 

12 i 26

 

04 i 18

 

11 i 25

 

Grudzień

 

10 i 26

 

02 i 16

 

09 i 23

 

 

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić następujące dokumenty:
1. Akt urodzenia dziecka.
2. Dokument zawierający pełne dane rodziców dziecka (tj.: imię i nazwisko, imiona rodziców w tym nazwisko panieńskie matki, data i miejsce urodzenia, data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego).
3. Dane rodziców chrzestnych dziecka: imię i nazwisko i dokładny adres (chrzestni mieszkający poza naszą parafią dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi).

 

 

 

SAKRAMENT EUCHARYSTII - CZYLI KOMUNIA ŚWIĘTA

Przygotowanie dzieci do I Komunii św. następuje bezpośrednio w 2 klasie szkoły podstawowej, podczas katechezy na którą dzieci uczęszczają w szkole. W tym okresie dzieci oraz ich rodzice zobowiązani są w szczególny sposób do udziału w niedzielnej Mszy świętej o godz. 10:30 oraz październikowych nabożeństwach różańcowych, a w Wielkim Poście w piątki w Drodze Krzyżowej o godz.16:30.

Aby dziecko mogło przystąpić do I Komunii Świętej należy przedstawić:
1. Świadectwo chrztu, jeśli sakrament ten został przyjęty, przez dziecko, w innej parafii
2. Winno ukończyć z wynikiem pozytywnym katechezę przygotowującą do sakramentu Pierwszej Komunii świętej.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Do sakramentu bierzmowania przystępują uczniowie III klas gimnazjów. Dorośli, którzy chcieliby przystąpić do sakramentu bierzmowania, a nie uczynili tego do tej pory z różnych względów, powinni osobiście zgłosić się do ojca proboszcza. Termin sakramentu bierzmowania podawany jest odpowiednio wcześniej.

Aby przystąpić do sakramentu bierzmowania należy:
1. Ukończyć z wynikiem pozytywnym katechezę przygotowującą do sakramentu bierzmowania.
2. Brać regularny udział w niedzielnej Eucharystii
3. Uczęszczać na spotkania formacyjne odbywające przy parafii.
4. Przedstawić świadectwo chrztu, jeżeli sakrament ten odbywał się w innej parafii.

SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego.

W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy przedstawić następujące dokumenty:
1. Świadectwo chrztu świętego (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią).
2. Świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej.
3. Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim i z poradnictwa rodzinnego.
4. Dowody osobiste.
5. Odpowiednie zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (dokument ważny trzy miesiące).
6. Jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni przedstawić pisemną zgodę od swojego księdza Proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii.
7. W przypadku nieletnich narzeczonych, pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego wyrażoną przez rodziców osoby nieletniej.
8. W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Sakrament namaszczenia chorych można przyjąć zawsze w razie potrzeby (zły stan zdrowia, ciężka choroba, czy zagrożenie życia). Sakramentu spowiedzi i Komunii świętej (a także jeśli potrzeba namaszczenia chorych) udziela się podczas odwiedzin w domu chorego.

Należy wtedy przygotować:
1. Stolik nakryty białym obrusem lub godne miejsce na Najświętszy Sakrament.
2. Krzyżyk i dwie świece, które zapala się po przyjściu kapłana.
3. Uczestniczyć wraz z chorym w obrzędzie sakramentu (wyłączając spowiedź).

POGRZEB KATOLICKI

W przypadku pogrzebu należy przedstawić:
1. Świadectwo zgonu.
2. Dokument zawierający pełne dane osoby zmarłej.
3. Jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii - pisemną zgodę na pogrzeb od księdza proboszcza parafii zamieszkania.