Kościół Domowy

domowy_kosciol_logo

 

 

Strona Domowego Kościoła

 

Zasady Domowego Kościoła

Domowy Kościół jest integralną częścią Ruchu Światło-Życie przeznaczoną dla małżeństw. Jest to owoc poszukiwań Założyciela - ks. Franciszka Blachnickiego formacji dla chrześcijan realizujących swe powołanie w małżeństwie. Gdy rozrosły się oazy dla dzieci i młodzieży Założyciel szybko odkrył naglącą potrzebę opracowania takiej formacji, która co do formy, treści i duchowości odpowiadałaby potrzebom i możliwościom rodzin. Po spotkaniu z ruchem „Equipes Notre Dame” ks. Franciszek odkrył zbieżność celów i metod. Tam spotkał to, co można nazwać „duchowością małżeńską”. Wykorzystał zatem to doświadczenie przeszczepiając je i dostosowując do gruntu Polskiego. W ten sposób w 1973 r. po raz pierwszy w Krościenku przeżyły swe 15-dniowe rekolekcje małżeństwa.
Liczne małżeństwa, które od tego czasu zaangażowały się w Domowy Kościół zostały pociągnięte przez cele takie jak:
- dowartościowanie miłości małżeńskiej, której źródłem jest miłość Boża:
„Chrystus Pan szczodrze błogosławił tę miłość wielokształtną, która powstała z Bożego źródła Miłości i została ustanowiona na obraz Jego jedności z Kościołem. Jak bowiem niegdyś Bóg wyszedł naprzeciw swojemu ludowi z przymierzem miłości i wierności, tak teraz Zbawca ludzi i Oblubieniec Kościoła wychodzi naprzeciw chrześcijańskich małżonków przez sakrament małżeństwa. I pozostaje z nimi nadal po to, aby tak, jak On umiłował Kościół i wydał zań Siebie samego, również małżonkowie przez obopólne oddanie się sobie, miłowali się wzajemnie w trwałej wierności. Prawdziwa miłość małżeńska włącza się w Miłość Bożą, a kierowana jest oraz doznaje wzbogacenia przez odkupieńczą moc Chrystusa” /KDK 48 /.
- pojęcie rodziny jako Kościoła domowego /ecclesioli/:
„Rodzina jako taka otrzymała od Boga posłannictwo, by stać się pierwsza żywotną komórką społeczeństwa. i wypełnia ona to posłannictwo, jeżeli przez wzajemną miłość swych członków i przez modlitwę wspólnie zanoszoną do Boga, okaże się niejako domowym sanktuarium Kościoła; jeżeli cała rodzina włączy się w kult liturgiczny; jeżeli wreszcie rodzina świadczyć będzie miłosierdzie i popierać sprawiedliwość oraz inne dobre uczynki, służące wszystkim braciom, znajdującym się w potrzebie” /DA 11/.
- pojęcie rodziny jako katechumenatu:
„Z małżeństwa chrześcijańskiego bowiem wywodzi się rodzina, a w niej rodzą się nowi obywatele społeczności ludzkiej, którzy dzięki łasce Ducha Świętego stają się przez Chrystusa synami Bożymi, aby Lud Boży trwał przez wieki. W tym domowym niejako Kościele rodzice przy pomocy słowa i przykładu powinni być dla swych dzieci pierwszymi zwiastunami wiary” /KK 11/.
- pojęcie rodziny jako wspólnoty, która służy wspólnocie lokalnej /parafii/ i czuje się za nią odpowiedzialna:
„W ten sposób rodzina ma się stać żywa komórką w organizmie Kościoła lokalnego /parafii/, który z kolei jest znakiem powszechnego Kościoła Chrystusowego, który jest prawdziwie obecny we wszystkich prawowitych zrzeszeniach wiernych” /KK 26/.

W naszej parafii działają dwa kręgi Kościoła Domowego, ich opiekunami są: o. Janusz Siwicki i o. Jacek Rosłaniec.
Grupa spotyka się raz w miesiącu w domu jednego z małżeństw przynależącego do wspólnoty. Wspólnie rozważa Słowo Boże, dzieli się doświadczeniem życia małżeńskiego oraz przerabia program formacyjny, który jest zapisany na dany rok. A wszystko czyni to pod okiem kapłana.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE MŁODE MAŁŻEŃSTWA NASZEJ PARAFII DO UCZESTNICTWA WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA DOMOWEGO.