Nasza Parafia

Nasza parafia Została powołana do istnienia dekretem dnia 13 lipca 1992 roku, przez ówczesnego Biskupa Ordynariusza Diecezji Ełckiej, Jego Ekscelencję Wojciecha Ziębę.
Kościół został konsekrowany 22 lutego 2004 roku, przez J.E. Biskupa Ordynariusza Jerzego Mazura SVD. Teren parafii znajduje się w północno-zachodniej części miasta Suwałk. Do parafii należą także wioski. Na terenie parafii znajduje ok. 3250 domostw (domy i mieszkania). Parafia liczy 9364 osoby.

Miejscowości należące do parafii

- Biała Woda
- Bród Nowy
- Bród Stary
- Krzywólka
- Potasznia
- Prudziszki
- Żywa Woda

Ulice należące do parafii

- ul. Daszyńskiego (cała)
- ul. Romana Dmowskiego (cała)
ul. Franciszkańska 2, 2a, 4, 4a, 8, 8a, 10, 12,
- ul. Kowalskiego, bloki 21, 22, 23, 23A, 23B, 24, 26, 26A
- ul. Lityńskiego, bloki 10B, 14, 16, 16A, 16B
- 11 Listopada (cała)
- Paca, bloki 1A, 1B, 3, 3A, 9
- ul. Reja bloki 63, 69, 69B
- ul. Władysława Stanisława Reymonta
- ul. Szpitalna, bloki 71, 73, 75, 75A, 77, 79, 85, 85A, 87 oraz domki jednorodzinne i zabudowa szeregowa,

Odpusty

- Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi pańskiej (Boże Ciało)
- Najświętszej Maryi Panny Anielskiej (2 sierpień)
- Św. Franciszka z Asyżu

Szkoły

- Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach

- Szkoła Podstawowa w miejscowości Prudziszki (trzyklasowa)

Parafia prowadzi Księgi

- Ślubów, chrztów i zgonów od 1992 roku