Polska pod Krzyżem 14.09.2019

W Święto Podwyższenia Krzyża, w duchu wdzięczności Opatrzności Bożej za prowadzenie naszego narodu trudnymi drogami historii wraz ze wszystkimi rodakami w Polsce i za granicą stanęliśmy u stóp krzyża Chrystusowego. Śpiewając w kościele pieśń: “Nie rzucim Chryste świątyń Twych” rozpoczęliśmy wielkie narodowe trwanie z Maryją i wielkimi polskimi świętymi pod […]