Kancelaria

GODZINY OTWARCIA:

Kancelaria czynna:

poniedziałek – piątek: 16.00 – 17.00, sobota: 9.00 – 10.00
(w I piątki miesiąca Kancelaria parafialna jest nieczynna)

W wakacje:

Poniedziałek, środa, piątek: 16.00 – 17.30, sobota: 9.00 – 10.00
Wtorek i czwartek – Kancelaria parafialna jest nieczynna

Uwaga

Do kancelarii parafialnej można składać potrzebne dokumenty do udzielenia odpowiednich sakramentów bądź kontaktować się telefonicznie w celu uzyskania informacji.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO:

Sakramentu Chrztu świętego udzielamy w każdą niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godzinie 12.00 a także w każdą sobotę miesiąca o godz. 14.00. Zgłoszenia do chrztu dziecka, należy dokonać przynajmniej na tydzień przed planowanym terminem posiadając ze sobą akt urodzenia dziecka.

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić następujące dokumenty:

1. Akt urodzenia dziecka.
2. Dokument zawierający pełne dane rodziców dziecka (tj.: imię i nazwisko, imiona rodziców w tym nazwisko panieńskie matki, data i miejsce urodzenia, data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego).
3. Dane rodziców chrzestnych dziecka: imię i nazwisko i dokładny adres (chrzestni mieszkający poza naszą parafią dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi).

SAKRAMENT EUCHARYSTII - CZYLI KOMUNIA ŚWIĘTA:

Przygotowanie dzieci do I Komunii św. następuje bezpośrednio w 3 klasie szkoły podstawowej, podczas katechezy na którą dzieci uczęszczają w szkole. W tym okresie dzieci oraz ich rodzice zobowiązani są w szczególny sposób do udziału w niedzielnej Mszy świętej o godz. 10:30 oraz październikowych nabożeństwach różańcowych, a w Wielkim Poście w piątki w Drodze Krzyżowej o godz.16:30.

Aby dziecko mogło przystąpić do I Komunii Świętej należy przedstawić:

1. Świadectwo chrztu, jeśli sakrament ten został przyjęty, przez dziecko, w innej parafii
2. Winno ukończyć z wynikiem pozytywnym katechezę przygotowującą do sakramentu Pierwszej Komunii świętej.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA:

Do sakramentu bierzmowania przystępują uczniowie III klas gimnazjów. Dorośli, którzy chcieliby przystąpić do sakramentu bierzmowania, a nie uczynili tego do tej pory z różnych względów, powinni osobiście zgłosić się do ojca proboszcza. Termin sakramentu bierzmowania podawany jest odpowiednio wcześniej.

Aby przystąpić do sakramentu bierzmowania należy:

1. Ukończyć z wynikiem pozytywnym katechezę przygotowującą do sakramentu bierzmowania.
2. Brać regularny udział w niedzielnej Eucharystii
3. Uczęszczać na spotkania formacyjne odbywające przy parafii.
4. Przedstawić świadectwo chrztu, jeżeli sakrament ten odbywał się w innej parafii.

SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI:

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego.

W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy przedstawić następujące dokumenty:


1. Świadectwo chrztu świętego (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią).
2. Świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej.
3. Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim i z poradnictwa rodzinnego.
4. Dowody osobiste.
5. Odpowiednie zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (dokument ważny trzy miesiące).
6. Jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni przedstawić pisemną zgodę od swojego księdza Proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii.
7. W przypadku nieletnich narzeczonych, pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego wyrażoną przez rodziców osoby nieletniej.
8. W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH:

Sakrament namaszczenia chorych można przyjąć zawsze w razie potrzeby (zły stan zdrowia, ciężka choroba, czy zagrożenie życia). Sakramentu spowiedzi i Komunii świętej (a także jeśli potrzeba namaszczenia chorych) udziela się podczas odwiedzin w domu chorego.

Należy wtedy przygotować:

1. Stolik nakryty białym obrusem lub godne miejsce na Najświętszy Sakrament.
2. Krzyżyk i dwie świece, które zapala się po przyjściu kapłana.
3. Uczestniczyć wraz z chorym w obrzędzie sakramentu (wyłączając spowiedź).

POGRZEB KATOLICKI:

W przypadku pogrzebu należy przedstawić:

1. Świadectwo zgonu.
2. Dokument zawierający pełne dane osoby zmarłej.
3. Jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii – pisemną zgodę na pogrzeb od księdza proboszcza parafii zamieszkania.