Kulig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Sołtysowi wraz z mieszkańcami Żywej Wody za zorganizowanie, w sobotę 11 lutego, dla wszystkich chętnych Parafian kuligu i ogniska. Za gościnność i wytworzenie atmosfery serdeczności bardzo serdecznie dziękujemy.