O Parafii

Historia powstania parafii i klasztoru
N

asza parafia Została powołana do istnienia dekretem dnia 13 lipca 1992 roku, przez ówczesnego Biskupa Ordynariusza Diecezji Ełckiej, Jego Ekscelencję Wojciecha Ziębę.Budowę nowego obiektu sakralnego rozpoczęto 20 lipca 1995 roku. Został on zaprojektowany w jednej bryle architektonicznej: kościół, kaplica Najświętszego Sakramentu oraz pomieszczenia kościelno-parafialne i klasztorne. Kamień węgielny pod kościół i klasztor został wmurowany 2 czerwca 1996 roku przez ordynariusza ełckiego, biskupa Wojciecha Ziembę. Kościół został konsekrowany 22 lutego 2004 roku, przez J.E. Biskupa Ordynariusza Jerzego Mazura SVD.

N

owy zarząd klasztoru podjął kontynuację prac budowlanych i wykończeniowych przy świątyni, jak też spłatę znacznego zadłużenia wobec wykonawców prac prowadzonych wcześniej. Jesienią 2004 roku w gronie wspólnoty zakonnej zapada decyzja, aby powołać do życia świetlicę parafialną im. św. Antoniego Padewskiego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Odzew wśród wolontariuszy i nauczycieli jest ogromny. Do świetlicy uczęszcza ponad trzydzieścioro dzieci.

W

 tym samym czasie zostają wyposażone w meble salki dziecięce i młodzieżowe. Powstaje także sala bilardowa, tenisa stołowego oraz siłownia. Stopniowo uzupełniane są meble w pomieszczeniach klasztornych. Ogromnym przeżyciem dla wspólnoty parafialnej jest peregrynacja obrazu kopii Jezusa Miłosiernego w dniach 12 i 13 maja 2005 roku. 8 września tegoż roku nasza wspólnota parafialna przeżywa złoty jubileusz kapłaństwa pierwszego proboszcza naszej parafii – o. Pawła Domańskiego, który rezyduje w „domu chorego zakonnika” w Niepokalanowie. Jesienią zostają zakończone prace związane z utwardzeniem terenu wokół kościoła oraz wybudowane miejsca parkingowe.

R

ok 2007 przynosi nową inicjatywę miejscowego Ordynariusza. Do życia zostaje powołany urząd nadzwyczajnego szafarza Komunii św. Z naszej parafii do jego pełnienia przygotowuje się trzech kandydatów, którzy ukończą kurs wiosną 2008 roku.

W

 czerwcu 2008 roku, decyzją Kapituły Prowincjalnej, na urząd gwardiana i proboszcza zostaje powołany o. Krzysztof Świderek, były wikariusz tejże parafii. Według pierwotnego życzenia ks. Biskupa, zainicjowane zostają przy naszej parafii dni formacji franciszkańskiej dla sióstr zakonnych o regule franciszkańskiej oraz franciszkanów świeckich z terenu diecezji ełckiej. Takie dni skupienia odbywać się będą minimum dwa razy w roku.

W

e wrześniu 2008 roku zostaje podjęta decyzja o wykonaniu ogrzewania w kościele parafialnym. Inwestycja zostaje ukończona tuż przed Bożym Narodzeniem. Jednocześnie jako Franciszkanie przygotowujemy się do jubileuszu 800-lecia istnienia chryzmatu franciszkańskiego oraz zatwierdzenia Reguły franciszkańskiej.

W

 związku z tym, w parafii oraz wspólnocie zakonnej celebrujemy szereg uroczystości związanych z tym wydarzeniem. W Dniu Chorego, 2 lutego 2009 roku, na terenie parafii zostaje otwarte stacjonarne hospicjum im. Jana Pawła II, którego kapelanem zostaje zakonnik z naszej wspólnoty.

W

 iosną 2010 roku zapada decyzja o rozebraniu magazynów „Pojezierza”, które służyły do celów kultu religijnego. Jednocześnie podjęte zostają starania o częściowe ogrodzenie terenu klasztoru. W czerwcu w kościele i kaplicy adoracyjnej zostaje wymienione nagłośnienie na typowo kościelne. Zostaje także zatrudniona projektant do zaplanowania wystroju wnętrza kościoła. Wykonany przez nią projekt zostaje jesienią przedstawiony do akceptacji ks. Biskupowi oraz Radzie Prowincjalnej Zakonu. Także w czerwcu, po 11 latach użytkowania, zostaje odmalowana kaplica adoracyjna oraz wykonane stacje drogi krzyżowej.

P

rzed nami jeszcze wiele wyzwań. Przede wszystkim wystrój wnętrza kościoła. Wierzymy, iż z ludzką i boską pomocą także i te cele powoli uda się nam zrealizować. Jednak najważniejszym pozostaje dbanie od dobro duchowe tych, którzy zostali nam powierzeni w pieczę pasterską.

Nasza Parafia - granice geograficzne

Teren parafii znajduje się w północno-zachodniej części miasta Suwałk. Do parafii należą także wioski. Na terenie parafii znajduje ok. 3250 domostw (domy i mieszkania). Parafia liczy 9364 osoby.

Miejscowości należące do parafii:

 • Biała Woda
 • Bród Nowy
 • Bród Stary
 • Krzywólka
 • Potasznia
 • Prudziszki
 • Żywa Woda

Ulice należące do parafii:

 • ul. Daszyńskiego (cała)
 • ul. Romana Dmowskiego (cała)
 • ul. Franciszkańska, bloki 2, 2a, 3, 4, 4a, 5, 7, 8, 8a, 10, 12
 • ul. Kowalskiego, bloki 21, 22, 23, 23A, 23B, 24, 26, 26A
 • ul. Lityńskiego, bloki 10B, 14, 16, 16A, 16B
 • 11 Listopada (cała)
 • Paca, bloki 1A, 1B, 3, 3A, 9
 • ul. Reja, bloki 63, 63A, 69, 69B
 • ul. Władysława Stanisława Reymonta
 • ul. Szpitalna, bloki 71, 73, 75, 75A, 77, 79, 85, 85A, 87 oraz domki jednorodzinne i zabudowa szeregowa

Szkoły

Parafia prowadzi Księgi

 •  Ślubów, chrztów i zgonów od 1992 roku
Nasi duszpasterze

o. Rafał Kołodziejski

gwardian, proboszcz

o. Henryk Rogoziński

wikariusz klasztoru, kancelarzysta

o. Jacek Rosłaniec

duszpasterz

o. Jan Skonieczny

kapelan hospicjum

o. Maciej Pieczynia

katecheta

br. Andrzej Nowakowski

organista