Adopcja Serca

To solidarność ponad granicami politycznymi, kulturowymi i rasowymi. To życzliwe przyjęcie małych afrykańskich dzieci do naszej rodziny, pomimo że pozostają one nadal w swojej ojczyźnie. Adopcja Serca, to objęcie dzieci naszą modlitwą oraz pomoc w pokryciu kosztów wykształcenia i utrzymania.
Za wszelką pomoc, modlitewną i materialną składamy Wam serdeczne Bóg zapłać. Za wszystkich Darczyńców i ich Rodziny raz w miesiącu odprawiana jest Msza Święta.

Cel Adopcji

Celem programu „ADOPCJA SERCA“ jest pomoc dzieciom w Tanzanii w zdobyciu wykształcenia, a tym samym otwarciu im drogi ku lepszej przyszłości. Misjonarze w Tanzanii w czasie pracy duszpasterskiej rozeznają sytuację materialną najbardziej ubogich rodzin, które potrzebują pomocy, by wyedukować swoje dzieci. Wiele spośród nich to sieroty, półsieroty oraz dzieci emigrantów.
Ofiary, które Państwo złożycie, posłużą na opłacanie nauki szkolnej, zakupu potrzebnych podręczników i przyborów szkolnych, stroju szkolnego. Pieniądze pokryją także koszty posiłków, transportu do szkoły czy pobytu w internacie.
Wykształcenie jednego dziecka w szkole podstawowej lub średniej kosztuje od 500 do 1500 USD rocznie, w zależności od miejsca i szkoły.

 

Dobrowolnie pomagasz Dzieciom

To Państwo, jako Darczyńcy decydujecie o wysokości ofiary, jaką chcecie przekazywać potrzebującym dzieciom, i przez jaki okres czasu pragniecie je wspierać. Dlatego prosimy, o zamieszczenie tych informacji w deklaracji adopcyjnej i nadesłanie jej do Sekretariatu Misyjnego. Może to być również pomoc jednorazowa, którą można przekazać, na niżej podane konto adopcyjne, bez potrzeby wypełniania tejże deklaracji.
Państwa ofiary w całości przekazywane są przez naszych misjonarzy bezpośrednio do szkół, w których uczą się dzieci. Poprzez wpłacenie dobrowolnej ofiary Państwa pomoc dotrze do wszystkich dzieci objętych adopcją.

Kto może wspierać dzieci?

W programie mogą uczestniczyć wszyscy: osoby indywidualne, małżeństwa, rodziny, klasy szkolne oraz grupy.
Jeżeli ktoś z Państwa stwierdzi przed upływem zadeklarowanego okresu, że nie może kontynuować podjętej Adopcji, to prosimy o tym fakcie powiadomić Sekretariat Misyjny.

Echo z Misji

Rok szkolny w Tanzanii rozpoczyna się w miesiącu styczniu, nie jak w Polsce 1 września. Trwa z kilkutygodniową przerwą aż do października. Na zakończenie roku szkolnego w Tanzanii, misjonarze z Afryki prześlą Państwu zdjęcia oraz krótkie informacje związane z kształceniem i wychowaniem adoptowanych dzieci.

 

 

Więcej informacji oraz deklaracja do wypełnienia: TUTAJ

Wsparcie tego dzieła:

Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
ul. Zakroczymska 1, 00-225 Warszawa
Nr rachunku: 54 1240 6218 1111 0000 4623 6937
Tytułem: DAROWIZNA NA MISJE „ADOPCJA SERCA”