Grupy Duszpasterskie

Akcja Katolicka
Caritas
Chór parafialny
Domowy Kościół
Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych
Duszpasterstwo Osób Niewidomych
Franciszkański Zakon Świeckich
Gazeta Wieczernik
Grupa Biblijna
Harcerze ZHP
Ministranci
Odnowa w Duchu Świętym
Rycerstwo Niepokalanej (dorosłych i dzieci)
Schola dziecięca Iskierki
Świetlica Parafialna
Żywy Różaniec