Grupy Duszpasterskie

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie bardziej bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z kapłanami w parafii.

Akcja Katolicka realizuje swój cel przez :
– pogłębienie życia religijnego, intelektualnego i kulturalnego
– ukierunkowanie życia na zadania apostolskie
– przenikanie życia społecznego wartościami ewangelicznymi
– zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła
– reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej
– kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym

Parafialny Asystent Kościelny:  o. Rafał

O grupie: Dekretem ks. Bp. Jerzego Mazura w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w 2013 r. w naszej parafii do życia została powołana wspólnota Akcji Katolickiej. Prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej jest: p. Anna Maria Gawlińska. Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej spotykają się w drugą środę miesiąca o godz. 18.45 na spotkaniu formacyjnym.

Wspólnota przyjęła za priorytety w swoim działaniu:

  1. Objąć całkowitą opieką działalność świetlicy im. Św. Antoniego Padewskiego istniejącej przy naszej parafii.
  2. Koordynację opieki nad potrzebującymi w parafii.
  3. Pozyskiwaniem funduszy na działalność sportową i wychowawczo–edukacyjną dla istniejących grup dziecięco–młodzieżowych przy parafii.
  4. Formacja osobista we wspólnocie.
  5. Formacja religijno–patriotyczna parafian.
Dodatkowe informacje

Wydarzenia:

Caritas

Opiekun:  o. Jacek

O grupie: Caritas – punkt pomocy dla najuboższych parafian.

W dobie ogólnego zubożenia społeczeństwa, zwłaszcza tak bardzo odczuwalnego w regionie suwalskim, każda inicjatywa wychodzącą z pomocną dłonią wobec drugiego człowieka jest na wagę złota.

W naszej parafii istnieje Zespół Charytatywny działający przy ul. Daszyńskiego 5, który jest czynny zawsze w drugi piątek miesiąca od godz. 13.00. Obejmuje pomocą dwustu sześćdziesięciu pięciu najbiedniejszych parafian. W skład Zespołu wchodzą: p. Zofia i p. Małgorzata oraz o. Jacek. Trzeba powiedzieć, iż nasi parafianie hojnie wspomagają każdorazowo inicjatywy związane z pomocą ubogim zwłaszcza tzw. akcję "Dobrej paczki" przygotowywaną 2 razy w roku w okolicach Świąt: Bożego Narodzenia i Wielkanocnych. Dużym zainteresowaniem cieszą się również zbiórki żywności organizowane w okolicznych supermarketach.

Dodatkowe informacje

Wydarzenia:

Brak wydarzeń, do zobaczenia później 🙂

Zdjęcia:

 

Chór parafialny

Opiekun: br. Andrzej

O grupie: Parafialny Chór p.w. św. Cecylii istnieje od 2005 roku. Powołany został z inicjatywy br. Andrzeja. Chór swym śpiewem ubogaca niedzielną Liturgię Mszy św. o godz. 12.00. Chór wykonuje religijne pieśni tradycyjne, współczesne jak również utwory w języku łacińskim. Starają się, aby każde zgromadzenie liturgiczne, z ich udziałem poprzez śpiew, zawsze odpowiadało na słowa Św. Pawła:

Napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, pieśniach pełnych Ducha, 

śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. /EF 5,19/

Próby Chóru odbywają się dwa razy w tygodniu (środa i piątek) o godz. 19.00.
Wszystkich zainteresowanych wspólnym śpiewaniem na chwałę Pana serdecznie zapraszamy.

FRANCISZKAŃSKI CHÓR ŚW. CECYLII W SUWAŁKACH (utwory)

Dodatkowe informacje

Wydarzenia:

Domowy Kościół

 

 

 

Opiekun: o. Jacek, o. Jan i o. Rafał

O grupie:  „Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.”

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, że znakiem widzialnym są osobowe relacje między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie.

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków,

Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości. Wspólnoty, w której świadomość, że wszyscy jej członkowie są dziećmi Jedynego Boga i stąd posiadają swą niepowtarzalność oraz godność, bez względu na wiek i stopień rozwoju. Taka świadomość uzdalnia do wielkodusznej postawy służby na rzecz rodziny i poszczególnych jej członków, a także przyjmowania daru służby od innych. Wtedy wspólnota rodzinna staje się wielką szansą dla wszechstronnego rozwoju człowieka – jego wzrastania w Bogu, poznawania prawdy o sobie samym, uczenia się miłości.

W naszej parafii działają dwa kręgi Domowego Kościoła, ich opiekunami są: o. Mieczysław i o. Jacek.

Grupa spotyka się raz w miesiącu w domu jednego z małżeństw przynależącego do wspólnoty. Wspólnie rozważa Słowo Boże, dzieli się doświadczeniem życia małżeńskiego oraz przerabia program formacyjny, który jest zapisany na dany rok. A wszystko to czyni w towarzystwie kapłana obecnego na spotkaniu.

Dodatkowe informacje

Wydarzenia:

Brak wydarzeń, do zobaczenia później 🙂
Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych

Opiekun: o. Rafał

O grupie:

„Dom to nie miejsce, gdzie mieszkasz;

ale miejsce, gdzie Ciebie rozumieją...”

Ch. Morgenstern

Od 2008 roku na terenie naszej parafii, w dawnym budynku Szkoły Podstawowej w Brodzie Nowym swoją siedzibę ma Fundacja na Rzecz Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym. Dzieci przywożone są z terenu całej Suwalszczyzny na rehabilitacje i uczestniczą w zajęciach tzw. szkoły życia. Fundacja zaprosiła nas do współpracy, byśmy – jako duszpasterze – sprawowali nad dziećmi opieką duchową i sakramentalną.

A także Środowiskowy Domu Samopomocy w Białej Wodzie rozpaczając swoją działalność 1 grudnia 2013 r. prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zaprosił nas jako duszpasterzy do opieki sakramentalnej. Działalność Domu ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywanie codziennych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi oraz integrację ze społecznością lokalną.

Duszpasterzem obu tych wspólnot jest o. Aleksander

Dodatkowe informacje

http://www.psoni.suwalki.pl/

Wydarzenia:

Brak wydarzeń, do zobaczenia później 🙂
Duszpasterstwo Osób Niewidomych

Opiekun: o. Henryk

O grupie: Duszpasterstwo osób niewidomych przy naszej parafii zawiązało się kilka lat temu. Inicjatorką była pani Krystyna Wasilewska, Prezes Związku Niewidomych w Suwałkach. Spotkania odbywają się w 3 niedzielę miesiąca. Wspólnota uczestniczy o godz. 12.00 w niedzielnej Eucharystii, a później w sali duszpasterskiej w klasztorze wszyscy pochylają się nad treściami formacyjnymi. Związek Niewidomych zaprasza także nas do swojej siedziby na różnego rodzaju spotkania.

Dodatkowe informacje

Wydarzenia:

Brak wydarzeń, do zobaczenia później 🙂
Franciszkański Zakon Świeckich

Opiekun: o. Jacek

O grupie: Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy naszej parafii powstała w 2011 roku. Inicjatorami jej powstania byli o. Krzysztof Świderek i o. Arkadiusz Płatek, który został pierwszym asystentem i opiekunem naszej wspólnoty oraz przeprowadził nas przez okres postulatu i formacji początkowej – nowicjat. Następnym opiekunem-asystentem był o. Krzysztof Świderek.

W roku 2012 na ręce s. Przełożonej Regionalnej 11 członków miejscowego FZŚ złożyło pierwszą profesję czasową. Obecnie wspólnota nasza liczy 15 członków, z których wszyscy złożyli już profesję wieczystą, tzn. zobowiązali się do końca swojego życia ŻYĆ EWANGELIĄ NA WZÓR ŚW. O. FRANCISZKA Z ASYŻU, zachowując regułę zatwierdzoną przez Kościół. FZŚ ma swoją regułę, odrodzoną i zatwierdzoną po II Soborze Watykańskim przez papieża Pawła VI (w roku 2018 przypada 40-sta rocznica tego wydarzenia).

Corocznie uczestniczymy w rekolekcjach, na których spotykają się wspólnoty z regionu olsztyńskiego (do którego należymy) a jest ich w tej chwili osiemnaście. Również corocznie w lipcu odbywa się Ogólnopolska Pielgrzymka Franciszkanów Świeckich na Jasną Górę (w roku 2018 już po raz 25).

Każda wspólnota FZŚ ma swoją radę. W skład rady przy naszej parafii wchodzą:
Przełożony – br. Sławomir
Zastępca – s. Jolanta

Św. Franciszek z Asyżu zostawił wszystko i poszedł za Jezusem! Zapraszamy Cię na nasze spotkania – przyjdź, rozeznaj i zdecyduj czy chcesz współtworzyć naszą wspólnotę! Czekamy na Ciebie! Z Jezusem na wzór św. Franciszka można tylko zyskać! Nasze spotkania formacyjne odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca po mszy św. o godz. 18-stej.

Życząc odwagi pozdrawiamy po franciszkańsku

PAX ET BONUM!

Dodatkowe informacje

Wydarzenia:

Gazeta Wieczernik

Opiekun:

O grupie:  "Wieczernik" to nasza gazeta parafialna. Inicjatorem i pierwszym redaktorem pisma był o. Stanisław Siergiej. Patronem redakcji i gazety jest o. Maksymilian Maria Kolbe - patron środków przekazu. Pierwszy numer ukazał się w grudniu 1996 r. Pismo wychodzi w cyklu jedno - lub dwumiesięcznym, zależnie od okoliczności. Artykuły zamieszczane w "Wieczerniku" dotyczą m.in. teologii i zasad wiary katolickiej, życia parafii i Kościoła, jest kącik dla małych czytelników. Redakcja gazety spotyka się w ostatnią niedziele miesiąca o godz. 19.00. Wszystkich zainteresowanych pracą w redakcji serdecznie zapraszamy.

Redaguje zespół pod kierunkiem: o. Mieczysława
Skład: Maria Wasilewska
Korekta: Jolanta Kubrak
Współredagują: Maria Szupszyńska, Anna Gawlińska, Katarzyna Krzywicka, Anna Kopko
Zdjęcia: Maria i Andrzej Wasilewscy
Rysunki: Maria Kolenkiewicz
Dodatkowe informacje

Wydarzenia:

Brak wydarzeń, do zobaczenia później 🙂
Grupa Biblijna

Opiekun: o. Jan

O grupie:  Do grupy biblijnej należą osoby pragnące głębiej poznać Boga, jego mądrość, miłosierdzie, prawdę o samym sobie, poprzez słowo bezpośrednio kierowane do nas, które jest zapisane na kartach Biblii.

"Wybraliśmy tę księgę z pośród tysięcy innych jako tę najważniejszą, pewną, niezmienną, aczkolwiek jakże aktualną". Wśród dzisiejszego natłoku informacji, zagubienia w wirze życia, niepokoju, grupa spotyka się, aby analizować wybrane fragmenty z Nowego i Starego Testamentu. Po każdym przeczytanym fragmencie dzielimy się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami żywego słowa wokół siebie, a przede wszystkim słuchamy siebie nawzajem, wszystko to pod czujnym okiem i uchem naszego duszpasterza – o. Karola.

Zachętą do tego, aby właśnie Biblia stała się tą najważniejszą księgą w Waszym życiu niech będą słowa z książki Romana Brandstaettera "Krąg biblijny". Przywołuje on niezwykły testament, jaki pozostawił mu jego dziadek, na kilka dni przed swoją śmiercią:

"Będziesz Biblię nieustannie czytał. Będziesz ją kochał więcej niż rodziców. Więcej niż mnie. Nigdy się z nią nie rozstaniesz. A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi."

Historia istnienia Grupy Biblijnej w naszej parafii jest naprawdę krótka. Spotykamy się od kilkunastu miesięcy. Początkowo na spotkania przychodziło niewiele osób, ale z czasem liczba zwiększała się. Spotykamy się we wtorek (po wieczornej Eucharystii), aby rozważać Ewangelię na nadchodzącą niedzielę.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego rozważania Słowa Bożego.

Dodatkowe informacje

Wydarzenia:

Brak wydarzeń, do zobaczenia później 🙂
Harcerze ZHP

Opiekun: o. Maciej

O grupie:

6 Suwalski Szczep Harcerski „Zorza” powstał w 2008 roku z inicjatywy kadry 6 Suwalskiej Drużyny Harcerskiej „Polaris”. Szczep kontynuuje ponad 25-letnią tradycję drużyny dbając o zachowanie ciągu wychowawczego. Proces wychowawczy zaczyna się w najmłodszej grupie metodycznej (7-10 lat) czyli w zuchach i jest kontynuowany dalej u harcerzy (10-13 lat), harcerzy starszych (13-16 lat) oraz wędrowników (16-21 lat). W szczepie działają drużyny relizujące prace metodyczną w każdym z wymienionych pionów metodycznych, ograniczając się do rejonów osiedla Daszyńskiego oraz centrum Suwałk. Pierwszym komendantem był hm. Marcin Ruszewski, obecnie funkcję tę pełni pwd. Katarzyna Łazarowicz.

6 GZ „Przyjaciele” jest jedną z drużyn założycielskich szczepu. Gromada skupia tych najmłodszych w wieku 7-10 lat uczących się w Szkole Podstawowej nr 11, natomiast miejsce zbiórek znajduje się w parafii p.w. Bożego Ciała w Suwałkach, gdzie spotkania odbywają się w każdy wtorek od 16:30 do 18:00. Drużynową jest pion. Aleksandra Sidłowska.

9 SGZ „Łowcy Przygód” jest drugą po „Przyjaciołach” gromadą zuchową działającą w szczepie. Swoje działanie opiera o Szkołę Podstawową nr 9. Jednostka jest jedną z dwóch działających w centrum miasta drużyn szczepu. Zbiórki odbywają się w każdą środę od 16:00 do 17:30 w Bibliotece Publicznej. Drużynową gromady jest pwd. Anna Wasilewska.

6 SGDH „Polaris” jest drużyną założycielską szczepu o najdłuższej nieprzerwanej historii. Warto zaznaczyć, że „Polaris” jest najstarszą działąjącą drużyną w Hufcu ZHP Suwałki. Drużyna zrzesza młodych harcerzy i harcerki w wieku 10-13 lat ze Szkoły Podstawowej nr 11. Zbiórki odbywają się w piątki od 16:00 do 18:00 w parafii p.w. Bożego Ciała. Funkcję drużynowego pełni HO Łukasz Sadowski.

9 SDH „Sykamore” to druga drużyna działająca w centrum Suwałk. Działa w Szkole Podstawowej nr 9 skupiając harcerzy i harcerki. Zbiórki odbywają się w piwnicy budynku (tzw. schron) na ulicy Kościuszki 71 w każdy piątek od 18:00 do 20:00. Drużynowym jest odkr. Michał Zyskowski.

6 SDSh „Elementals” jest najmłodszą drużyną ze szczepu. Powstała poprzez podział większej drużyny wielopoziomowej na dwie oddzielne. Jednostka zrzesza harcerzy starszych, czyli chłopców i dziewczyny w wieku 13-16 lat. Działa przy Szkole Podstawowej nr 11 oraz nr 9. Zbiórki odbywają się w schronie na ulicy Kościuszki 71 w każdy piątek od 18:00 do 20:00. Drużynowym jest pwd. Przemysław Mordas

6 SDW „Wilki” jest drużyną działającą w najstarszej wiekiem metodyce ZHP, czyli w pionie wędrowniczym. Skupia uczniów szkół średnich z całego miasta. Swoje zbiórki organizuje w piątki w godzinach od 18:00 do 20:00, jednak bardzo często odbywają się one poza harcówką w innych terminach. Drużynową jest pwd. Agnieszka Śniadkowska.

Ministranci

Opiekun: o. Maciej

O grupie:  Ministranci to Liturgiczna Służba Ołtarza. Jak sama nazwa wskazuje – wykonują więc służbę przy ołtarzu, przy sprawowaniu Eucharystii i innych obrzędów. Zadaniem ministranta jest uczynienie liturgii sprawniejszą (gdy ministrant przyniesie kielich, czy pomoże kapłanowi przy lavabo), jak również piękniejszą, bardziej uporządkowaną (kapłan wykonujący tylko swoje czynności a ministranci u jego boku ukazują wagę Eucharystii w lepszym stopniu niż sam kapłan, robiący „wszystko”). Zadaniem ministrantów jest także odciążenie celebransa z czynności, które nie są dla niego zastrzeżone (wykonywanie psalmów, czytań, czy np. rozkładanie bielizny kielichowej podczas przygotowania darów).

Oczywiście bycie ministrantem nie ogranicza się tylko do Eucharystii. Liturgiczna Służba Ołtarza tworzy pewną zgrana grupę społeczną, która spędza razem czas na zbiórkach, wyjazdach itp.
Ministrantem może zostać osoba, która po pewnym czasie nauki jako kandydat została przyjęta w grono Liturgicznej Służby Ołtarza. Ogólnie uważa się, że ministrantem może zostać chłopiec, który przyjął Pierwszą Komunię Świętą, jednak od tej reguły często się odstępuje i przyjmuje również młodszych chłopaków.
Święci patroni ministrantów:
Zbiórki ministrantów odbywają się w sobotę o godz. 10.00.
Dodatkowe informacje

Wydarzenia:

Odnowa w Duchu Świętym

Opiekun: o. Jacek

O grupie:  „Odnowa charyzmatyczna to wielka siła w służbie głoszenia Ewangelii w radości Ducha Świętego. To Duch Święty tworzy Kościół - Oblubienicę z Apokalipsy, jedyną Oblubienicę, jaką ma Pan. Dzielić ze wszystkimi w Kościele chrzest w Duchu Świętym, nieustannie chwalić Pana, kroczyć razem z chrześcijanami z różnych Kościołów i wspólnot w modlitwie i działaniu na rzecz najbardziej potrzebujących, służeniu najuboższym i chorym - tego oczekuje od was Kościół i papież: od charyzmatyków katolickich, ale też od wszystkich, którzy weszliście w ten nurt łaski" - powiedział Papież Franciszek do Odnowy. 3 czerwca 2017 w Rzymie, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego na czuwaniu modlitewnym z okazji 50-lecia Złotego Jubileuszu Odnowy w Kościele katolickim.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym we Franciszkańskiej Parafii p.w. Bożego Ciała w Suwałkach, zawiązała się po rekolekcjach ewangelizacyjnych w maju 2017 roku.

Co tydzień spotykamy się na modlitwie, wspólnie uwielbiamy Boga śpiewem i na wszelki inne sposoby, na które poprowadzi nas Duch Święty, czytamy i rozważamy Pismo św., dzielimy się świadectwami Bożego działania w naszym życiu. Modląc się równocześnie lub na przemian wypowiadając słowa uwielbienia, dziękczynienia i prośby, doświadczamy osobiście i jako wspólnota, że Jezus żyje! i pragnie być w centrum naszego życia.

Odnowa charyzmatyczna sprawia, że pragniemy doświadczać mocy Ducha Świętego i duchowej przemiany w naszym życiu oraz dzielić się tym doświadczaniem z innymi.Otwieramy się na obecność i działanie Ducha Świętego, aby w pełni rozeznać wolę Ojca względem każdego z nas.

Posługujemy modlitwą wstawienniczą. Każde nasze spotkanie jest nieco inne. Czasem też gromadzimy się na adoracji Najświętszego Sakramentu. Jest to wspaniały czas, kiedy odcinamy się od świata i codzienności, nawiązując osobistą relację z Jezusem. Dzięki darom i charyzmatom udzielonym przez Ducha Świętego nawiązujemy więź z Bogiem, pogłębia się nasz świat modlitwy, otrzymujemy pokój i radość serca oraz pojawia się pragnienie opowiadania innym o swoim przeżywaniu wiary.

Spotkania odbywają w każdy piątek o godz. 19.00 w sali duszpasterskiej w klasztorze.

Spotkania modlitewne są otwarte (może przyjść każdy).

Jeśli chcesz doświadczyć Bożej Miłości, uwielbiać Boga i pogłębić swoje życie duchowe oraz szukasz ludzi, z którymi możesz to robić zapraszamy Cię do naszej Wspólnoty.

Dodatkowe informacje

Wydarzenia:

Brak wydarzeń, do zobaczenia później 🙂
Rycerstwo Niepokalanej (dorosłych i dzieci)

Opiekun: o. Maciej

O grupie:

Dodatkowe informacje

Wydarzenia:

Brak wydarzeń, do zobaczenia później 🙂
Schola dziecięca Iskierki

Opiekun: o. Rafał

O grupie:

Scholę "ISKIERKI" założyła w 2001 roku s. Joela. Dużym powodzeniem cieszyła się schola gdy opiekunem w 2015 roku był o. Zbigniew. Obecnie scholę prowadzi Dominika Soroka z pomocą o. Aleksandra. Dziś (2018 rok) schola ponownie przeżywa rozkwit. Obecnej jest 25 scholanek, ale ich liczba ciągle rośnie 🙂

ISKIERKI śpiewają na Mszy Św. w każdą niedzielę o godz. 10:30, ale śpiewają także na Roratach, Różańcu czy Drodze Krzyżowej z udziałem dzieci.

Wszystkich chętnych do śpiewania zapraszamy na próby, w każdą sobotę o godz. 10:00 do „Iskierkowej” salki.

Dodatkowe informacje

Wydarzenia:

Zdjęcia:

Świetlica Parafialna

Opiekun:

O grupie:  Od lutego 2005 roku funkcjonuje w naszej parafii świetlica środowiskowa, przeznaczona dla dzieci z rodzin wielodzietnych i dysfunkcyjnych. Powstała ona z inicjatywy ojców franciszkanów oraz parafian, którym dobro naszych dzieci leży na sercu. Opiekunami świetlicy są: p. Anna Gawlińska, p. Katarzyna Krzywicka oraz o. Aleksander Momot i o. Ireneusz Wierzchowski. Do świetlicy uczęszcza aktualnie prawie 30 dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Spotykamy się trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, wtorki i środy. Najpierw dzieci odrabiają lekcje pod fachowym okiem nauczycieli i młodzieży, a następnie - po podwieczorku - odbywają się zajęcia edukacyjne, ogólnorozwojowe i wychowawcze w duchu chrześcijańskim. W czasie wakacji odbywają się wyjazdy wypoczynkowe i półkolonie. Świetlica parafialna współpracuje z parafialnym oddziałem Caritas przy naszej parafii. Nasza świetlica istnieje dzięki wspaniałym ludziom, którzy poświęcają swój czas i bezinteresownie angażują się w tę ciężką i absorbującą pracę. Dzięki wspaniałym parafianom została wyposażona w niezbędny sprzęt, dofinansowana oraz systematycznie wspomagana w pomoce naukowe i pieczywo oraz inne produkty żywnościowe. Wszystkich darczyńców szczerze polecamy Bogu w swoich modlitwach.

Świetlica dla dzieci – czynna jest w poniedziałki, wtorki oraz środy w godz. od 15.30 do 18.00.

Dodatkowe informacje

Wydarzenia:

Żywy Różaniec

Opiekun: o. Henryk

O grupie: „Odmawiajcie tę modlitwę z gorliwością i prostotą, aby zaczerpnąć radości ze spełnionych obowiązków, siły do stawiania czoła wobec nieuniknionych trudności, jakimi jest przepełnione życie ludzkie, odwagi na każdy dzień kontemplacji przyszłej chwały, obiecanej przez Boga swoim wiernym sługom”. św. Jan Paweł II

Nazwa "różaniec" wywodzi się ze średniowiecza. W ówczesnej mentalności świat stworzony traktowano jako księgę o Panu Bogu, a w przyrodzie dopatrywano się rzeczywistości duchowych. Szczególną rolę pełniły kwiaty, które symbolizowały różne cechy. Modlitwy traktowane były jako duchowe kwiaty, a odmawianie różańca porównywano z dawaniem Matce Boskiej róż. Dlatego modlitwę tę nazywano wieńcem z róż, czyli różańcem. Za ojca różańca świętego uważa się św. Dominika, któremu miała objawić się Matka Najświętsza i przykazać rozpowszechnianie tej modlitwy na całym świecie. Tamten różaniec nie przypominał jednak dzisiejszego. Ostateczny kształt modlitwy różańcowej ustalił się w XV w. dzięki dominikaninowi Alanusowi a la Roche (1428-1475). Ustalił on liczbę 150 "Zdrowaś Maryjo" na wzór 150 psalmów, które podzielił na dziesiątki poprzeplatane modlitwą "Ojcze nasz". Dla rozpowszechnienia tej modlitwy założył pierwsze bractwo różańcowe. Modlitwa różańcowa szybko zyskała aprobatę Kościoła i była traktowana jako oręż przeciw wrogom wiary. Kiedy w dniu 7 października 1571 r., w okolicach Lepanto, starły się siły najeźdźców muzułmańskich z flotą chrześcijańską, a od rezultatu tej bitwy zależała wolność Europy, papież Pius V wezwał wszystkich katolików do modlitwy różańcowej. Po zaciętej, trwającej wiele godzin bitwie, zwycięstwo chrześcijanom przyniosła niespodziewana zmiana wiatru, który uniemożliwił manewry wojskom tureckim. Pius V uczynił 7 października dniem Matki Bożej Różańcowej. Papież Klemens XI, po zwycięstwie nad Turkami pod Belgradem, w roku 1716 rozszerzył to święto na cały Kościół, a w roku 1885 papież Leon XIII polecił odmawiać różaniec przez cały październik i wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie "Królowo Różańca świętego, módl się za nami". W liście apostolskim "Rosarium Virginis Mariae" papież Jan Paweł II napisał: "W swej prostocie i głębi pozostaje ona (modlitwa różańcowa) również w obecnym, trzecim tysiącleciu, które dopiero co się zaczęło, modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości. Jest ona dobrze osadzona w duchowości chrześcijaństwa, które - po dwóch tysiącach lat - nic nie straciło ze swej pierwotnej świeżości." W innym miejscu czytamy: "Jako modlitwa o pokój, różaniec był zawsze modlitwą rodziny i za rodzinę. Niegdyś modlitwa ta była szczególnie droga rodzinom chrześcijańskim i niewątpliwie sprzyjała ich jedności (...)."

Wszystkich chętnych do chwalenia Maryi poprzez różaniec - zapraszamy!

W każdą niedzielę o godz. 11.30 Wspólnota gromadzi się w kościele na modlitwie różańcowej, którą prowadzi jedna z róż różańcowych. Msze św. w intencji członków Żywego Różańca i opiekuna o. Henryka sprawowane są w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 12.00 a po Mszy św. spotkanie formacyjne i wymiana tajemnic.

Dodatkowe informacje

Msza św. w intencji członków Żywego Różańca i ich rodzin jest sprawowana w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 12.00.

Prowadzenie modlitwy różańcowej w niedzielę przed sumą w 2022r.

Miesiąc Róża
Styczeń Św. Dominika
Luty MB. Anielskiej
Marzec Św. Józefa
Kwiecień Św. Klary
Maj Św. Franciszka
Czerwiec Św. Antoniego
Lipiec Św. Kingi
Sierpień Św. Anny
Wrzesień Św. Rodziny
Październik MB Ostrobramskiej
Listopad Św. Antoniego
Grudzień Róża Mężów/ Róża Żon

PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK 2022

Intencje powierzone przez Papieża Apostolatowi Modlitwy na rok 2022.

Miesiąc Intencja Opis
Styczeń

O wychowanie do braterstwa

Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.

Luty

Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane

Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych ‐ dziękując im za ich misję i odwagę ‐ aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.

Marzec

O chrześcijańską odpowiedz na wyzwania bioetyczne

Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.

Kwiecień

Za pracowników służby zdrowia

Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.

Maj

O wiarę dla młodych

Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.

Czerwiec

Za rodziny

Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.

Lipiec

Za osoby starsze

Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.

Sierpień

Za małych i średnich przedsiębiorców

Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.

Wrzesień

O zniesienie kary śmierci

Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

Październik

O Kościół otwarty na wszystkich

Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

Listopad

Za dzieci, które cierpią

Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

Grudzień

Za organizacje wolontariatu

Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.

Wydarzenia:

Róża Różańcowa Żon

WSPÓLNOTY RÓŻAŃCOWE

– Żywy Różaniec

– Róża za Żony

– Róża za Mężów

Witajcie Kochane w Chrystusie! 

O grupie: Istniejemy od 2019 roku, właściwie wszystkie się nie znamy, nie wiemy jak wyglądamy, jesteśmy z różnych miast, choć większość jest z Suwałk, z naszej parafii. Łączy nas wspólna modlitwa różańcowa w której zawierzamy naszych mężów przez ręce Maryi – Panu Bogu.

Walczymy o małżeństwo i relacje – Różańcem. Jedną Różę stanowi 20 żon, każda z nas odmawia codziennie, o dowolnej porze wyznaczoną, jedną tajemnicę różańca, czyli tzw. dziesiątkę. Zmiana tajemnic następuje co miesiąc. Modlimy się w intencjach swojego małżonka oraz wszystkich pozostałych mężów z grupy różańcowej. Zajmuje to od 3 do 5 minut, ale modląc się razem ofiarujemy każdemu z nich cały różaniec, zapewniamy modlitwę 20 osób każdego dnia! To niezwykły dar! 

Kto się zdecydował na taką formę modlitwy?

Są wśród nas żony szczęśliwe w relacji małżeńskiej, które się nią cieszą. Z miłością i wdzięcznością pragną tej modlitwy dla swojej połówki 😊

Są też takie dzielne żony, które zauważyły, że w małżeństwie są problemy, jest mniej radości i czułości, urosły mury, po ludzku trudne do rozbicia, i oddają to wszystko w modlitwie…

Modlą się również takie niezwykłe żony, których mężowie w jakimś momencie zawiedli np.: przez uzależnienia albo opuszczenie rodziny czy też zdradę lub przez zatwardziałość serca. Modlitwa tych niewiast jest trudna i ofiarna, ale również przepiękna….

Trwają na modlitwie także wyjątkowe żony, które same zawiodły współmałżonka i rodzinę, pogubiły się, żałują, cierpią… chcą ofiarować modlitwę zawierzając teraźniejszość i przyszłość Panu Bogu.

Warto zawierzyć wszystko Maryi – wyjątkowej żonie i cudownej Matce!

W chwili obecnej istnieją trzy pełne Róże: Św. Jakuba Apostoła (brata Jana), Matki Bożej Ostrobramskiej oraz Św. Józefa i budujemy czwartą różę (już modląc się razem).

Tak więc Kochana Siostro w Chrystusie, jeżeli czujesz pragnienie serca, dołącz do nas! Może znasz osobę, której taka wspólnotowa modlitwa jest potrzebna? Powiedz jej o nas☺ 

A może masz pragnienie serca budowania innych Róż: za dzieci, za przyszłych mężów, za rodziny, za rozeznanie powołania w swoim życiu?  Nie lękaj się! 

Pozdrawiamy w Chrystusie!

Zapraszamy Cię do kontaktu:

1) najchętniej drogą mailową:   maja.pl@onet.pl

2) również telefonicznie: 600 780 424

AKT ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ I JEZUSOWI

Królowo Różańcowa Świętego Tobie całym swym sercem powierzam mojego męża/żonę i wszystkich małżonków objętych modlitwą w Różach Różańcowych Małżonków.

Królowo Rodzin otocz ich płaszczem swej cudownej opieki oraz strzeż przed wszelkim złem i doprowadź do Tronu Najwyższego.

Królowo Pięknej Miłości do Twych stóp zanoszę wszystkie nasze modlitwy, dziękczynienia i prośby.

Matko przez tajemnicę Życia Jezusa uproś u Boga łaskę wspólnego małżeńskiego dialogu i modlitwy, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Bożej Miłości a w trudnościach otrzymali Bożą pomoc i byśmy byli sobie wzajemnie oddani.

Matko pobłogosław naszym mężom/żonom a za wstawiennictwem Jezusa ulecz ich zranienia oraz wszystko to co uzdrowienia potrzebuje.

Matko niech to dzieło modlitwy rozwija się, przynosząc Miłość i Pokój jaki niesie światu Chrystus, aby jak najwięcej małżonków doświadczyło uzdrawiającej mocy Miłości Bożej.

Tobie powierzamy się bezgranicznie i w całości. Amen.