Jubileusz 50-lecia sakramentalnego związku małżeńskiego

„Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie”
(św. Jan Paweł II).

W niedzielę 14 października podczas głównej Mszy św. o godz. 12.00 mieliśmy w naszej parafii czas świętowania złotego jubileuszu sakramentu małżeństwa. Przed ołtarzem stanęli: Krystyna i Piotr. Byli to jubilaci, którzy w sakramencie małżeńskim przeżyli pół wieku. Świętowali 50. rocznicę sakramentu małżeństwa.
Po homilii wzruszeni jubilaci podeszli do ołtarza i patrząc sobie w oczy, odnowili swoje małżeńskie ślubowania. Wraz z jubilatami mogli ponowienia ślubów dokonać obecni na Eucharystii inni małżonkowie. Na zakończenie ślubowania o. Proboszcz ofiarował dostojnym jubilatom krzyż papieski ze słowami:

“Czcigodni małżonkowie, przyjmijcie krzyż Chrystusa, znak Jego zwycięstwa. Bóg, który was prowadził od czasu waszej młodości, i w podeszłym wieku was nie opuści. Wpatrzeni w krzyż Chrystusa pielgrzymujcie wytrwale do wyznaczonego wam kresu, którym jest Jezus Chrystus. Jego są czasy i wieki, Jemu chwała i panowanie przez całą wieczność. Amen”. 

Życzymy jubilatom Bożego błogosławieństwa na dalsze wspólne lata w zdrowiu, radości i pomyślności, a także dalszego trwania w miłości przy wsparciu i pomocy ze strony najbliższych (dzieci, wnuków, przyjaciół i sąsiadów, braci i sióstr z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich).
Z pewnością dla wszystkich uroczystość taka jest dobrym i potrzebnym dziś świadectwem, że z Bożą pomocą i opieką Matki Bożej możliwe jest dochowanie wierności ślubom złożonym wiele lat temu podczas zawarcia związku małżeńskiego.

Fot. A.W.