Przyrzeczenie Harcerskie Druha o. Aleksandra 04.03.2018

Dnia 4 marca 2018 roku na zakończenie Mszy św. o godz. 10.30 o. Aleksander otrzymał z rąk komendant pwd. Katarzyny Łazarowicz barwy 6 Suwalskiego Szczepu Harcerskiego „Zorza”. Zaraz po zakończeniu Eucharystii w ogrodach klasztornych stając w harcerskim kręgu złożył uroczyste przyrzeczenie harcerskie. Stając się w ten sposób Harcerzem, na którego słowie można polegać jak na słowie Zawiszy.