Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 11.03.2018

„Każdy chrześcijanin (…) w sakramencie chrztu św. osobiście albo przez swoich rodziców i chrzestnych wyrzekł się uroczyście szatana, jego pychy i dzieł, a obrał sobie Jezusa Chrystusa za Mistrza i wszechwładnego Pana, by jako niewolnik z miłości do Niego należeć”.
Przyrzeczenie to – jak mówi św. Augustyn – jest największe i najuroczystsze. (…)

Dnia 11 marca podczas Mszy św. o 10.30 dzieci z naszej Parafii przygotowujące się do 1 Komunii św. uroczyście, trzymając gromice chrzcielne, wobec o. Proboszcza odnowiły przyrzeczenia chrzcielne. Uroczystemu wydarzeniu towarzyszył o. Robert Stachowiak z Niepokalanowa – Asystent Prowincjalny ds. Rycerstwa Niepokalanej. Głosił on dziś do nas kazanie o szczególnej Przyjaźni z Niepokalaną.

(fot. M.W.)