Międzyszkolna Gra Miejska “100 lat Niepodległej”

5 listopada 2018 r. odbyła się, długo przygotowywana i oczekiwana Międzyszkolna Gra Miejska “100 Lat Niepodległej”. Była to wspaniała lekcja historii, którą rozpoczęto na Placu Marii Konopnickiej od odśpiewania “Roty” a zakończono uroczystym zaśpiewaniem “Mazurka Dąbrowskiego” w Muzeum Okręgowym – miejscu szczególnie związanym
z niepodległością naszego miasta.

W Grze wzięło udział 54 uczniów wraz z nauczycielami ze wszystkich publicznych suwalskich szkół podstawowych, czyli: SP 2, SP 4, SP 5, SP 6, SP 7, SP 9, SP 10, SP 11. Organizatorem Gry był Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach pod opieką pani Anny Gawlińskiej oraz Szczep harcerski “Zorza”, z odkrywcą Samuelem Salamonem na czele. Gra polegała na wykonaniu dziewięciu zadań w ośmiu punktach, rozmieszczonych na terenie Suwałk. Do przejścia było około 12 kilometrów.

W poszczególnych punktach patrole musiały wykazać się znajomością biografii takich postaci, związanych z historią naszego kraju lub/ i miasta, jak: Józef Piłsudski, Alfred Wierusz-Kowalski, Maria Konopnicka, Teofil Noniewicz, Emil Młynarski, Aleksandra Kujałowicz, gen. bryg. pil. Witold Urbanowicz, Tadeusz Kościuszko. Poza tym młodzież miała wykonać zadania: namalować plakat o Niepodległej Polsce, napisać wiersz o miłości do Ojczyzny, wymienić jak najwięcej miejsc w Suwałkach związanych z historią, przeprowadzić walkę na miecze, przekazać informację alfabetem Morse’a, opatrzyć ranną, zaśpiewać piosenkę lub pieśń patriotyczną, przejść ćwiczenia przygotowujące do pilotażu. Było też zadanie bonusowe: rozpoznać wydarzenia z życia i kapłanów związanych z walką o niepodległość Polski. To ostatnie przeprowadził Ojciec Ireneusz na punkcie znajdującym się w klasztorze OO. Franciszkanów. Wszystkie patrole wykonały podjęte zadania. Był to m.in. patrol z SP nr 11, który uczestniczył w Grze pod opieką naszego ojca Aleksandra.

Grę objął Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Suwałk – Pan Czesław Renkiewicz. Współpracowało przy jej organizacji Muzeum Okręgowe, którego dyrekcja udostępniła salę na podsumowanie gry a Pani Celina Kalejta zaprezentowała film Suwalszczyzny droga do niepodległości”.

Finansowo imprezę wsparł Urząd Miasta Suwałki oraz sponsorzy: PUH “Maluch” Leszek i Krzysztof Chmielewscy, Państwo Maria i Andrzej Wasilewscy, a słodki poczęstunek przygotowały Panie z parafii pw. Bożego Ciała: Iwona Myszkowska i Zofia Grądzka oraz piekarnia “Jasia”.

W przygotowanie i przeprowadzenie Gry było zaangażowanych 20 uczniów i 11 nauczycieli ze szkoły Podstawowej nr 11. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom i osobom wspierającym. Cieszymy się z naszej obecności w Klasztorze OO. Franciszkanów, w którym zorganizowany był jeden z punktów Gry. Nie tylko mogliśmy tam się trochę ogrzać, ale też poczęstowano nas przepysznymi goframi.

Należy podkreślić, że w przygotowanie tego patriotycznego wydarzenia zaangażowani byli zarówno młodzi parafianie należący do szczepu „Zorza”, jak też członkowie Akcji Katolickiej, Caritasu, katecheci i ojcowie Ireneusz i Aleksander. Ku chwale Ojczyzny!

opr. Anna Gawlińska