Uroczystość św. Franciszka

W pierwszych dniach października w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy wydarzenia szczególne do których przygotowywał nas podczas triduum o. Ireneusz.

Wieczorem 3 października po Mszy św. obchodziliśmy pamiątkę błogosławionej śmierci świętego ojca Franciszka z Asyżu. Po wieczornej Mszy św. sprawowaliśmy nabożeństwo „Transitus” (z łac. przejście). Przy zgaszonych światłach i zapalonych świecach odczytano fragment listu św. o. Franciszka do wszystkich wiernych (testament), a także opis śmierci Świętego. Nabożeństwo opatrzone jest pięknymi treściami franciszkańskich pieśni, które wykonał nasz parafialny chór. Nabożeństwo to zgodnie z wielowiekową tradycją odprawiane jest przez wspólnoty franciszkańskie na całym świecie.

Następnego dnia w uroczystość św. Franciszka z Asyżu, podczas wieczornej Mszy św. odbył się we Franciszkańskim Zakonie Świeckich obrzęd przyjęcia do nowicjatu. Do grona wspólnoty FZŚ została przyjęta jedna siostra, co dla niej samej jak i dla pozostałych członków wspólnoty było wielką radością. Po uroczystej Eucharystii w klasztornym refektarzu spotkaliśmy się na wspólnej agapie. Zaproszeni goście a wśród nich siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, siostry Terezjanki, Bracia i Siostry z FZŚ w miłej i radosnej atmosferze spędzili ten świąteczny wieczór.

Jako Franciszkanie Świeccy odczuwamy wielką radość z przynależności do wielkiej franciszkańskiej rodziny i pragniemy wyrazić naszą wdzięczność drogim ojcom za to, że traktują nas zawsze po „bratersku”.