Peregrynacja relikwii św. Stanisława Kostki i Krzyż ŚDM 13/14.05.2018


Dnia 13 maja 2018 w godzinach popołudniowych dość licznie zgromadzona młodzież z naszej parafii wraz z o. Ireneuszem odebrała peregrynujący po diecezji ełckiej Krzyż ŚDM od ks. Lecha Łuby, Proboszcza Parafii p.w. Św. Kazimierza Królewicza w Suwałkach. Młodzież na ramionach w szyku procesyjnym przyniosła go do naszej Świątyni. Tego też dnia naszą parafie nawiedziły relikwie św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Wieczorna Msza św. była uroczystym uwielbieniem Boga prawdziwie obecnego pośród młodego Kościoła. Dość licznie zgromadzonej młodzieży towarzyszył chór parafialny i schola.W poniedziałek od rana na spotkanie ze św. Stanisławem Kostką przychodziły z pobliskiej Szkoły Podstawowej nr. 11  dzieci i młodzież. Krótka adoracja relikwii połączona z katechezą o Świętym dała dużo do myślenia o świętości własnej. A podczas nabożeństwa wieczornego zgromadzili się ludzie dorośli, rodzice by prosić Dobrego Boga przez orędownictwo św. Stanisława dla swoich dzieci o potrzebne łaski.

Warto przy tej okazji przypomnieć sobie nauczanie papieża Benedykta XVI o relikwiach, które wygłosił do młodzieży w Kolonii nad Renem w 2005 roku:

“Relikwie są jedynie kruchym i ubogim znakiem tego, czym byli i co przeżyli wiele stuleci temu ludzie. Relikwie prowadzą nas do samego Boga: to On bowiem mocą swej łaski daje kruchym istotom odwagę świadczenia o Nim przed światem. Wzywając nas do oddania czci doczesnym szczątkom męczenników i świętych, Kościół nie zapomina, że w ostateczności mamy tu do czynienia z biednymi ludzkimi kośćmi, ale z kośćmi, które należały do osób nawiedzonych nadprzyrodzoną mocą Boga. Relikwie świętych są śladem tej niewidzialnej, lecz rzeczywistej obecności, która rozjaśnia mroki świata, ukazując Królestwo niebieskie, będące w nas. Wraz z nami i dla nas wołają one: “Maranatha!” – “Przyjdź Panie Jezu!”.

Zapraszam do GALERII