Rezurekcja – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 01.04.2018

  – PAN ZMARTWYCHWSTAŁ!!! – PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!!! O poranku Ludzie Suwalszczyzny usłyszeli tę radosną nowinę. O 6.00 rozpoczęliśmy Rezurekcję (Msza św. w wielkanocny poranek) uroczystą procesją w koło kościoła śpiewając pieśni ku czci Zmartwychwstałego. /fot. M&A.W/

Liturgia Wigilii Paschalnej 31.03.2018

Wigilia Paschalna jest centralnym momentem Triduum Paschalnego i całego roku liturgicznego, najważniejszym wyrazem liturgicznej celebracji Misterium paschalnego. W naszej wspólnocie parafialnej Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczęliśmy o godz. 20.00 w ogrodach klasztornych, gdzie główny celebrans (o. Marek) poświęcił ogień, od którego zapalony został paschał. Na świecy paschalnej kapłan kreśli krzyż i […]

Wielki Piątek 30.03.2018

Wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej w naszej parafialnej świątyni rozpoczęła się o godz. 18.00. Uobecnia ona zwycięstwo odniesione przez umęczonego i ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa nad szatanem. W tym dniu używa się czerwonych szat liturgicznych symbolizujących Miłość zwyciężającą na krzyżu. Podczas Liturgii nie używa się instrumentów muzycznych. Nie ma także pieśni na […]

Wielki Czwartek 29.03.2018

W naszym kościele parafialnym – Msza Wieczerzy Pańskiej, kończąca okres Wielkiego Postu i rozpoczynająca Triduum Paschalne rozpoczęła się o godz. 18.00. Uroczystej koncelebrze przewodniczył o. Henryk, który w tym roku celebruje jubileusz 40-lecia sakramentu święceń. Kazanie wygłosił o. Aleksander (najmłodszy kapłan we wspólnocie). Doskonale wpisuje się ten fakt w dzieło Chrystusa, który […]

Dobra Paczka 2018

Dziękujemy Drogim Parafianom za przygotowanie “Dobrej paczki”, którą w tym roku zorganizowaliśmy pod hasłem: “…drugi człowiek jest moim bratem…”.  Przyniesiono 178 paczek, które zostały podzielone i dostarczone przez członków Akcji Katolickiej do osób starszych, samotnych i potrzebujących naszego wsparcia. Niech Chrystus Zmartwychwstały udzieli Wam wszelkich łask ze skarbca miłosierdzia Bożego.

Niedziela Palmowa 25.03.2018

  Niedziela Palmowa – Niedziela Męki Pańskiej. Święto rozpoczynające Wielki Tydzień. Niedziela ta upamiętnia wjazd Jezusa do Jerozolimy. Wydarzenie to opisali wszyscy Ewangeliści (Mt 21,1-11; Mk 11,1-11; Łk 19,29-40; J 12,12-19). Chrystus będąc w okolicy Betfage, polecił swoim dwóm uczniom, by poszli do pobliskiej wsi i przyprowadzili znajdującego się tam […]

Przyrzeczenie Harcerskie Druha o. Aleksandra 04.03.2018

Dnia 4 marca 2018 roku na zakończenie Mszy św. o godz. 10.30 o. Aleksander otrzymał z rąk komendant pwd. Katarzyny Łazarowicz barwy 6 Suwalskiego Szczepu Harcerskiego „Zorza”. Zaraz po zakończeniu Eucharystii w ogrodach klasztornych stając w harcerskim kręgu złożył uroczyste przyrzeczenie harcerskie. Stając się w ten sposób Harcerzem, na którego […]

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 11.03.2018

„Każdy chrześcijanin (…) w sakramencie chrztu św. osobiście albo przez swoich rodziców i chrzestnych wyrzekł się uroczyście szatana, jego pychy i dzieł, a obrał sobie Jezusa Chrystusa za Mistrza i wszechwładnego Pana, by jako niewolnik z miłości do Niego należeć”. Przyrzeczenie to – jak mówi św. Augustyn – jest największe […]

Msza św. imieninowa o. Aleksandra 25.02.2018

Dnia 25 lutego podczas Mszy św. o godz. 10.30 modliliśmy się w intencji o. Aleksandra z racji imienin. Tego dnia o. Proboszcz zawołał wszystkie serca do wzmożonej modlitwy w intencji solenizanta i poprosił: “Kto żyw i może, ten przyjmuje Komunię św. w intencji o. Aleksandra” (długo trwała Komunia św.).

Poświęcenie świec 18.02.2018

Proces przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii św. zmierza do celu. 18 lutego podczas Mszy św. o 10.30 przeżywaliśmy kolejny etap: o. Aleksander poświęcił świece. Sie działo 🙂