Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w Niedzielę Świętej Rodziny 29.XII.2019