JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA

W ramach tegorocznej „Dobrej Paczki” w naszej parafii, proponujemy wsparcie naszych franciszkańskich misjonarzy pracujących w Burkina Faso, szczególnie prowadzonego przez nich szpitala i akcji dożywiania dzieci. Wsparcia udzielić można wpłacając na konto: 

42114010100000309024001014

Tytułem

Dar dla Burkina Faso – darowizna

BÓG ZAPŁAĆ!