PETYCJA O NADANIE NAZWY NOWO POWSTAŁEGO RONDA

W drugiej połowie listopada br. zakończyła się inwestycja polegająca na remoncie ulicy Franciszkańskiej. W ramach prac powstały również dwa ronda. Jako parafianie w dużej części zamieszkujący okolice ww. inwestycji, chcemy wnieść petycję o nadanie nazwy nowo powstałemu rondu u zbiegu ulic Franciszkańskiej, 11-go Listopada i Daszyńskiego imienia św. Franciszka z Asyżu. Kto by chciał poprzeć tę inicjatywę prosimy o podpisanie petycji, która jest dostępna na stoliku pod chórem i w zakrystii.