PROGRAM WARSZTATÓW MUZYCZNYCH

PROGRAM WARSZTATÓW LITURGICZNO-MUZYCZNYCH  SUWAŁKI

Ojcowie Franciszkanie

Ul. 11 – Listopada 6, Suwałki

11.11 (czwartek)

09.00 – rejestracja

09.30 – rozpoczęcie, modlitwa, rozśpiewka

10.15 – praca w głosach

13.00 – przerwa obiadowa 

14.3018.45 warsztaty z przerwą 

19.00 – Eucharystia

12.11 (piątek)

9.30 – modlitwa, rozśpiewka

10.15 – warsztaty

12.30 – Adoracja

13.00 – obiad 

14.30 – warsztaty z przerwą 

16.45 – praca w głosach 

18.00 – Eucharystia

13.10 (sobota)

9.30 – modlitwa, rozśpiewka

10.15 – warsztaty

13.00– obiad

14.30 – warsztaty z przerwą (do 17.00)

18.00 – Eucharystia, wieczór uwielbienia