Przywitanie nowego proboszcza

Bardzo serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej i klasztornej nowego ojca gwardiana i proboszcza- o. Janusza Siwickiego. Życzymy mu, aby posługa w tej parafii była pełna mocy Ducha św., mądrości Bożej oraz by on sam był pasterzem o pięknym, wielkim sercu na wzór serca Pana Jezusa!