Rok Miłosierdzia


W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP cały Kościół powszechny będzie przeżywać otwarcie Roku Miłosierdzia, który ogłosił papież Franciszek. Po konsultacjach z Radą Parafialną chcemy podjąć różne inicjatywy w naszej parafii. Wśród wielu z pośród nich na ten szczególny rok następujące proponujemy naszym parafianom dwa przedsięwzięcia:RM

– duchowe: w każdy piątek o godz. przez cały rok o godz. 15.00 będziemy odprawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia, po niej będzie sprawowana Msza św. oraz wystawienie Najświętszego Sakramentu do godz. 18.00,

– duszpasterskie: przez cały rok będzie wystawiony kosz na żywność i ustawiona puszka, do których będzie przynosić swoją „ofiarę serca” dla najbardziej potrzebujących rodzin z naszej parafii. Zrobiliśmy wraz z grupą charytatywną wnikliwe rozeznanie domów, gdzie istnieją największe potrzeby. Te kilkanaście rodzin chcemy otoczyć szczególną opieką w Roku Miłosierdzia.

Zachęcamy do włączenia się w działania w Roku Miłosierdzia!