Wielki Piątek 2019

Wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej w naszej parafialnej świątyni rozpoczęła się o godz. 18.00. Uobecnia ona zwycięstwo odniesione przez umęczonego i ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa nad szatanem. W tym dniu używa się czerwonych szat liturgicznych symbolizujących Miłość zwyciężającą na krzyżu. Podczas Liturgii nie używa się instrumentów muzycznych. Nie ma także pieśni na wejście. Na początku celebrans przez chwilę leży krzyżem przed ołtarzem. W tym czasie wierni klęczą w modlitewnej zadumie. Dalej następuje Liturgia Słowa Bożego – w jej skład wchodzą dwa czytania, psalm oraz opis Męki Pańskiej z Ewangelii św. Jana. Po kazaniu następuje Adoracja Krzyża, podczas której kapłani, służba liturgiczna i wierni oddają cześć krzyżowi. Po niej następuje Komunia święta, a po jej zakończeniu następuje modlitwa nad ludem (bez błogosławieństwa i rozesłania). Na zakończenie liturgii Jezus pod postacią eucharystyczną zostaje przeniesiony do specjalnie przygotowanej kaplicy adoracji (zwanej na tę okazję Grobem Pańskim), gdzie zaczyna się adoracja.