Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przez dzieci przygotowujące się do I Komunii św. 31.03.2019

„Każdy chrześcijanin (…) w sakramencie chrztu św. osobiście albo przez swoich rodziców i chrzestnych wyrzekł się uroczyście szatana, jego pychy i dzieł, a obrał sobie Jezusa Chrystusa za Mistrza i wszechwładnego Pana, by jako niewolnik z miłości do Niego należeć”.
Przyrzeczenie to – jak mówi św. Augustyn – jest największe i najuroczystsze. (…)

 

Dnia 31 marca podczas Mszy św. o 10.30 dzieci z naszej Parafii przygotowujące się do 1 Komunii św. uroczyście, trzymając gromice chrzcielne, wobec o. Aleksandra i swoich rodziców odnowiły przyrzeczenia chrzcielne.