ZIEMIA ŚW. PO RAZ DRUGI “… od Dan do Beer Szeby” / 8 DNI

Wraz z Franciszkańskim Biurem Turystyczno – Pielgrzymkowe PATRON TRAVEL organizujemy pielgrzymkę do Ziemi Świętej. W programie: “ZIEMIA ŚW. PO RAZ DRUGI “… od Dan do Beer Szeby”, w dwóch terminach: 25.09 – 02.10.2019 roku oraz 15 – 22.10.2019 roku.

Szczegółowy program dla obu grup:

1 DZIEŃ: WARSZAWA – TEL AWIW – GALILEA

Spotkanie w Warszawie na lotnisku Okęcie przy stanowisku PATRON TRAVEL. Wylot do Tel Awiwu. Lądowanie w Tel Awiwie o godz. Transfer do hotelu w Galilei. Obiadokolacja. Nocleg.

2 DZIEŃ: TEL DAN – CEZAREA FILIPOWA – NIMROD – WZGÓRZA GOLAN

Śniadanie. Tel Dan – starożytne miasto z ważnym izraelskim sanktuarium, urokliwie położone wśród źródeł Jordanu. Cezarea Filipowa (Banias) – pozostałości miasta z czasów Chrystusa z pogańskim sanktuarium boga Pana. Nimrod – majestatycznie osadzona na wzgórzach forteca krzyżowców. Przejazd przez Wzgórza Golan. Obiadokolacja i nocleg.

3 DZIEŃ: SEFORIS – NAZARET – MEGIDO – MUHRAKA

Śniadanie. Seforis – stolica Galilei w czasach dzieciństwa Jezusa, w której najprawdopodobniej pracował św. Józef. Nazaret – miejsce Zwiastowania. Megido – ważne miasto starożytnego Izraela, apokaliptyczny Armagedon. Muhraka – sanktuarium upamiętniające pojedynek proroka Eliasza z kapłanami boga Baala. Eucharystia. Nazaret. Obiadokolacja i nocleg.

4 DZIEŃ: BELVOIR – BET SZEAN – SAHNE (GAN HASHLOSHA) – JERYCHO – BETLEJEM

Śniadanie. Belvoir – twierdza krzyżowców z pięknym widokiem na Dolinę Jordanu. Bet Szean (Scytopolis) – jedno z miast Dekapolu z dobrze zachowanymi ruinami poświadczającymi jego bogatą historię. Sahne – gorące źródła tworzące baseny z kaskadami, w których można zażywać kąpieli przez cały rok. Jerycho – najstarsze miasto świata (Tel El Sultan), położone w pobliżu źródła Eliasza; Góra Kuszenia Jezusa. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

5 DZIEŃ: BEER SZEBA – HEBRON – HERODION – BETLEJEM

Śniadanie. Beer Szeba – miasto Abrahama, Izaaka i Jakuba. Hebron (Makpela) – mauzoleum patriarchów pochodzące z czasów Heroda Wielkiego, (Mamre) miejsce przymierza między Bogiem a Abrahamem. Herodion – twierdza zbudowana przez Heroda Wielkiego, Betlejem – Bazylika Bożego Narodzenia. Obiadokolacja i nocleg.

6 DZIEŃ: JEROZOLIMA

Śniadanie. Ściana Płaczu – najświętsze miejsce judaizmu rabinicznego. Wzgórze Świątynne – jedno z najważniejszych miejsc islamu, gdzie według tradycji, Abraham miał złożyć ofiarę z Izaaka.

Via Dolorosa – Droga Krzyżowa ulicami Starej Jerozolimy. Bazylika Grobu Pańskiego – najważniejsza świątynia chrześcijaństwa. Muzeum Izraela – Sanktuarium Księgi zawierające zwoje z Qumran i makieta Jerozolimy z I wieku. Miasto Dawida – najstarsza część Jerozolimy, zawierająca pozostałości po Jebusytach, królu Dawidzie i najeździe Babilończyków. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

7 DZIEŃ: EN GEDI – QUMRAN – MORZE MARTWE – NAWI MUSA

Śniadanie. En Gedi – urokliwa oaza na Pustyni Judzkiej, miejsce spotkania Dawida i Saula. Qumran – ruiny osiedla esseńczyków, miejsce jednego z najważniejszych odkryć archeologicznych XX w. Pobyt nad Morzem Martwym. Nawi Musa – meczet upamiętniający postać Mojżesza. Obiadokolacja i nocleg.

8 DZIEŃ: TEL AWIW – WARSZAWA

Transfer na lotnisko w Tel Awiwie. Wylot do Polski. Przylot do Warszawy.

Ps. Jeżeli grupa pielgrzymów się zgodzi wynajmiemy suwalski autobus który nas zawiezie na lotnisko i przywiezie z lotniska po pielgrzymce (SUWAŁKI-WARSZAWA-SUWAŁKI). Koszt takiego transportu zależny jest od ilości chętnych osób. Myślę, że będzie to około 160 PLN (Ta opcja nie jest obowiązkowa).

PROGRAM RAMOWY. KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE.

Cena: 3470 PLN

 CENA ZAWIERA: przelot samolotem; opłaty lotniskowe; transfery autokarem; 7 noclegów w hotelach 2*/3* (pokoje 2-3-osobowe);  6 śniadań i 7 obiadokolacji;  opiekę przewodnika; opiekę księdza; ubezpieczenie, NNW i choroby przewlekłe; podatek VAT, składkę do TFG 13 PLN.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu i innych kosztów realizacji programu – 130 USD/os. (płatne na miejscu kontrahentowi); posiłków i napojów na pokładzie samolotu; napojów do obiadokolacji;  zwyczajowych napiwków; dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji (2,5% lub 7,5% włączając choroby przewlekłe i nowotworowe); dopłaty do pokoju jednoosobowego (650PLN); wydatków osobistych