Orędzie Biskupa Ełckiego na Boże Narodzenie Roku Pańskiego 2022

 

Orędzie Biskupa Ełckiego na Boże Narodzenie Roku Pańskiego 2022

Święta Bożego Narodzenia głoszą nam orędzie, że Syn Boży stał się prawdziwym człowiekiem, aby nas zbawić, aby wyzwolić nas z niewoli grzechu. Tę prawdę wyznajemy w czasie Mszy Świętej w Boże Narodzenie i w każdą niedzielę w Credo: „Dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy”. 

Maryja Dziewica wydaje na świat Mesjasza, Zbawiciela świata, Księcia pokoju. Jezus rzeczywiście z miłości stał się człowiekiem dla ludzkości poszukującej wolności i pokoju. Narodził się dla każdego człowieka pogrążonego w grzechu, potrzebującego zbawienia i spragnionego nadziei. Słowami św. Jana Pawła II o Dzieciątku Jezus leżącym w ubogim żłóbku mówimy, że: „Jest to znak nadziei dla całej rodziny ludzkiej; znak pokoju dla tych, którzy cierpią z powodu wszelkiego rodzaju konfliktów; znak wolności dla biednych i uciśnionych; znak miłosierdzia dla tych, którzy zamknięci są w błędnym kole grzechu; znak miłości i pocieszenia dla każdego, kto czuje się samotny i opuszczony”. 

W roku duszpasterskim obchodzonym pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy” pragnę zachęcić Was wszystkich, uklęknijcie przy żłóbku i adorując Boga w Dzieciątku Jezus oraz spotykając się w Eucharystii z realnie obecnym Chrystusem pod postaciami chleba i wina, wyznajmy naszą wiarę w Jedynego Zbawiciela świata i w Kościół Chrystusowy, którego On jest Głową. Z wielką radością wyrażajmy Mu wdzięczność za to że jest dla nas znakiem nadziei, pokoju, wolności, miłości, pocieszenia i miłosierdzia. Powiedzcie Jezusowi, że Go potrzebujecie i zaproście Go do waszych serc. Powiedzcie Jezusowi, że Go potrzebujecie i zaproście Go do swoich rodzin, mieszkań, miejsc pracy. Mówcie Mu: „Jezu, zostań z nami. Zostań z nami, Chlebie żywy, któryś zstąpił z nieba dla naszego zbawienia. Zostań z nami na zawsze”.

W wigilijny wieczór i w czasie Świąt będziemy łamać się opłatkiem z naszymi najbliższymi. Niech ten piękny zwyczaj przybliży nas do siebie, rozszerzy nasze serca na tych, którzy są samotni, zapomniani, żyją w niedostatku, są pozbawieni domu – jak nasi bracia i siostry z Ukrainy. Niech Nowonarodzony Syn Boży obdarzy pokojem i miłością szczególnie tych, którzy cierpią z powodu wojny i wszelkiego rodzaju konfliktów. 

Kościół posyła nas, byśmy nieśli im Chrystusa a także do chorych, zagubionych, na peryferie i aż po krańce ziemi oraz głosili, że we wspólnocie Kościoła jest miejsce dla wszystkich, że Pan Bóg czeka na każdego człowieka, bo pragnie jego zbawienia.

Drodzy Diecezjanie i wszyscy przebywający na terenie diecezji ełckiej z okazji Świąt Bożego Narodzenia! Zapewniam o pamięci w modlitwie przed Jezusowym żłóbkiem i w czasie Eucharystii oraz składam najlepsze życzenia. Życzę Wam wielu Bożych łask, wszelkiej pomyślności, zdrowia, szczęścia. Spotykajcie się z Chrystusem w Eucharystii. Bierzcie z niej moc, by przeżywać każdy dzień świąteczny i Nowego Roku 2023 w radości i pokoju, który Chrystus przyniósł na świat. 

Z serca błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Jerzy Mazur SVD

Biskup Ełcki