Przywitanie o. Rafała – nowego proboszcza 06.09.2020


Decyzją Ojca Prowincjała do naszej wspólnoty parafialnej został skierowany o. Rafał Kołodziejski, który objął urząd proboszcza. W niedzielę 06 września 2020 na Mszy Św. o godz. 12.00 przeżywaliśmy uroczyste wprowadzenie, którego dokonał ksiądz prałat Jarema Sykulski.
Życzymy o. Rafałowi wiele błogosławieństwa Bożego oraz charyzmatów Ducha Świętego, aby prowadził wszystkich parafian do zbawienia.